Poradnictwo zawodowe na odległość

Poradnictwo na odległość to nowoczesna forma poradnictwa zawodowego, która umożliwia wszystkim tym, którzy z różnych względów nie mogą osobiście przybyć do siedzib Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie i Szczecinie.

Poradnictwo na odległość polega na udzielaniu przez doradcę zawodowego (za pomocą poczty elektronicznej) informacji i porad dotyczących wyboru szkoły, zawodu czy miejsca pracy. Szczegółowy zakres podejmowanej problematyki to m.in.:

  • rozwiązywanie problemów dotyczących wyboru zawodu, przekwalifikowania, podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych i planowania kariery zawodowej,

  • podejmowanie decyzji, samopoznanie, motywacja do pracy,

  • autoprezentacja, metody poszukiwania pracy, pisanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,

  • informacje o rynku pracy , w tym o zawodach, szkołach, instytucjach szkoleniowych oraz potrzebach rynku pracy,

  • zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostępne formy wsparcia.

A​by uzyskać poradę, należy zadać pytanie doradcy zawodowemu przesyłając je na adres:
cipkz-szczecin@wup.pl  lub
cipkz-koszalin@wup.pl

W ciągu kilku dni odpowiedź zostanie przesłana na skrzynkę mailową nadawcy.