Grupowe poradnictwo zawodowe

Warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie:

Poznaj swoje talenty

Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed nami wciąż nowe wyzwania, wymagając dostosowania się i świadomego, całościowego spojrzenia na siebie. Aby nadążyć za zmianami trzeba nauczyć się zarządzania swoim potencjałem, odkrywania mocnych tron i poszukiwania najlepszych obszarów rozwoju.

Warsztaty „Poznaj swoje talenty” umożliwiają poznanie i lepsze zrozumienie funkcjonowania naszego organizmu, a zwłaszcza jego centrum sterowania, jakim jest mózg. Poznanie istoty talentów, świadome ich odkrywanie, rozwijanie i przekształcanie w nasze mocne strony może stać się potencjałem i siłą napędową każdego z nas.

Uczestnicy warsztatów uzyskują świadomość konieczności odkrywania talentów jako jednego z najważniejszych elementów samopoznania. Mogą określić swój wzorzec poznania percepcyjnego, przyjrzeć się swojej dominującej półkuli oraz sposobowi regenerowania zasobów. Wykorzystując kwestionariusze samobadania, poznają siebie po to, by postępować zgodnie ze swoimi predyspozycjami, robić to co lubią, robić to coraz lepiej i krocząc „zieloną ścieżką” dojść do sukcesów, a nawet mistrzostwa.

Warsztaty służą ćwiczeniu prezentowania pewności siebie i samoświadomości w sytuacjach związanych z szukaniem pracy i rozmowami kwalifikacyjnymi. Mogą być również pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze lub zmianie zawodu, planowaniu ścieżki zawodowej i edukacyjnej

Tajemnice rekrutacji

Proces rekrutacji to nie tylko rozmowa kwalifikacyjna, ale wieloetapowa droga do znalezienia pracy. Sam początek, jakim jest profesjonalne opracowanie dokumentów aplikacyjnych, jest niezwykle ważny w osiągnięciu powodzenia. Gwarantuje to zaproszenie na spotkanie z rekruterem, a tym samym otwiera drzwi do sukcesu! Warto rzetelnie przygotować się do rekrutacji, nie tylko po to,
aby dobrze zaprezentować się przyszłemu pracodawcy, ale przede wszystkim aby zminimalizować stres, jaki towarzyszy rozmowie kwalifikacyjnej.

Warsztaty „Tajemnice rekrutacji” to zajęcia, podczas których doradca zawodowy przekazuje uczestnikom wiedzę w zakresie:

 • Przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 • Pierwszego wrażenia podczas rekrutacji
 • Mowy ciała
 • Zarządzania stresem przed rozmową kwalifikacyjną
 • Rodzajów rekrutacji
 • Autoprezentacji
 • Przygotowania odpowiedzi na trudne pytania rekrutera
 • Pytań, jakie warto zadać na rozmowie kwalifikacyjnej
 • Informacji zwrotnej po rozmowie z rekruterem

Jak mawiał Walt Disney „Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania”, dlatego też warto zrobić pierwszy krok i przyjść na warsztaty „Tajemnice rekrutacji”.

 

Poszukiwany,  poszukiwana… - czyli jak znaleźć pracę

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą wzmocnić szanse znalezienia pracy poprzez rozwój umiejętności prezentacji swoich atutów do zatrudnienia. W trakcie zajęć uczestnicy określają swoją sylwetkę zawodową i  podejmują decyzje dotyczące przyszłości zawodowej. Nabywają wiedzę z zakresu metod i technik poszukiwania pracy, przekonując się o ich skuteczności. Poznają zasady konstruowania dokumentów aplikacyjnych, będących elementem autoprezentacji. Przygotowują się ponadto do zaprezentowania siebie, swoich kwalifikacji i umiejętności podczas rozmowy z pracodawcą. Uczestnicy tych zajęć starają się poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne zakomunikować przyszłemu pracodawcy kim tak naprawdę są i dlaczego to właśnie ich warto zatrudnić.

Nowoczesne metody poszukiwania pr@cy.

We współczesnym świecie, większość ofert pracy publikowana jest w nowoczesnych mediach. Za pośrednictwem portali internetowych, stron www pracodawców, aplikacji na smartfonach. Przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio przygotowanych dokumentów aplikacyjnych jest zazwyczaj koniecznością, decydującą o możliwości podjęcia zatrudnienia.

Wiele osób nie posiada wystarczającej wiedzy aby podczas poszukiwania pracy, w pełni wykorzystać do tego technologie informacyjno-komunikacyjne. Zastosowanie rozwiązań cyfrowych, wymaga często podniesienia umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi.

Celem warsztatów jest zdobycie przez uczestników niezbędnej wiedzy pozwalającej na poszukiwanie pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Tematyka:

 • sprzęt i oprogramowanie niezbędne do przygotowania dokumentów rekrutacyjnych w wersji elektronicznej oraz ich zapis w formacie PDF
 • skrzynka email
 • wyszukiwanie ofert pracy z wykorzystaniem sieci Internet
 • dokumenty rekrutacyjne (kreatory oraz wzory w serwisach www oraz w oprogramowaniu biurowym)
 • wersja elektroniczna fotografii
 • portale społecznościowe

Moc jest w Tobie – pokaż się pracodawcy!

Dzięki pracy nad sobą uczestnicy uzyskują większą samoświadomość oraz nowe umiejętności w zakresie autoprezentacji na rynku pracy, poznania i prezentowania swoich mocnych stron w kontakcie z pracodawcą. Niełatwo skutecznie zarządzać sobą bez posiadania wiedzy na temat osobistych zasobów, takich jak umiejętności, zainteresowania, wyznawane wartości i pasje. Jeśli poznany nasze najsilniejsze strony oraz sposób myślenia, zachowania i uczenia się - mamy szansę znaleźć dla nich pożyteczne zastosowanie w pracy. Służą temu narzędzia samopoznania, czyli różnego rodzaju testy i kwestionariusze, które są wykorzystywane w trakcie zajęć. Jednym z nich jest wykonywany komputerowo test badający nasz sposób funkcjonowania w pracy i określający preferowane rodzaje aktywności zawodowej. Warto się inspirować i odkrywać, a wiedzę o sobie wykorzystać w procesie rekrutacji. Przygotowanie do niego to również poznanie skutecznych sposobów komunikacji oraz znaczenia i zastosowania „mowy ciała”.

Umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o pracę – wszystko co warto wiedzieć – spotkanie informacyjne

Spotkanie realizowane jest z myślą o osobach wkraczających na rynek pracy po raz pierwszy, ale również o tych, które już pracując odczuwają potrzebę uzyskania podstawowej wiedzy na temat przepisów prawnych związanych z nawiązywaniem stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego. Prawo reguluje niemal wszystkie sytuacje. W jaki sposób reguluje te, które są związane z naszą pracą zawodową? Warto mieć choćby podstawową orientację w tym zakresie. Jakie są nasze obowiązki i uprawnienia jako pracownika? Jakie rodzaje umów o pracę obowiązują obecnie? Jakie są zasady rozwiązywania stosunku pracy, czy zasady wynagradzania? Na takie i inne pytania można uzyskać odpowiedź. Dociekliwi mogą rozwiać swoje wątpliwości w trakcie nieodpłatnych porad u inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – adresy zostaną podane na zajęciach – zanim jednak trafimy na konsultację indywidualną warto uzyskać ogólną wiedzę z tego ważnego tematu.

Młode mamy – do pracy wracamy

Proponowane warsztaty są odpowiedzią na problemy młodych matek planujących powrót do pracy po dłuższej przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowywaniem dziecka. Celem zajęć jest przywrócenie wiary w siebie jako pełnowartościowego pracownika, rozwój sprawności efektywnego poruszania się po rynku pracy oraz nabycie umiejętności profesjonalnej prezentacji własnej osoby. Trudności młodych matek w odnalezieniu się na rynku pracy często wynikają również z braku wiedzy o swoich talentach oraz problemów w odnalezieniu miejsc pracy, które byłyby z nimi zgodne. Dlatego oprócz zebrania i podsumowania umiejętności każdego uczestnika, nabytych w trakcie nauki szkolnej oraz poprzednich doświadczeń zawodowych, jak też osobistych zdolności rozwiniętych podczas prowadzenia domu i opieki nad dzieckiem, w trakcie warsztatów proponujemy zdiagnozowanie potencjału edukacyjno-zawodowego młodych mam, wykorzystując w tym celu Test Talentów. Czas trwania zajęć jest dostosowany do możliwości matek opiekujących się dzieckiem i uwzględnia rytm dnia rodziny. Praca w grupie o podobnych problemach oraz skupienie się na zagadnieniach interesujących młode mamy gwarantują wartościowe spędzenie czasu.

Rozwiń swoje umiejętności przedsiębiorcze „Chłopska Szkoła Biznesu” – gra symulacyjna / "Bądź rekinem biznesu"

Jeśli w przyszłości chcesz zostać „rekinem biznesu”, pomyśl o tym już dziś, biorąc udział w proponowanej przez nas rozgrywce. „Chłopska Szkoła Biznesu” to planszowa gra ekonomiczna, będąca prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, z którym wiążą się takie specyficzne zagadnienia jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe, strategie biznesowe i wiele innych. Nawiązuje ona do działalności produkcyjnej i handlowej rzemieślników z tkackiego ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku. W trakcie rozgrywki gracze wcielają się w role historycznych przedsiębiorców, których zadaniem jest zgromadzenie jak największego majątku. Uczestnicy gry poznają tym samym reguły rządzące gospodarką rynkową. W formie zabawy uczą się zasad prowadzenia własnej firmy. Mają ponadto możliwość zastanowienia się, jakie cechy charakteru sprzyjają osiąganiu sukcesu w biznesie. Gra jest jednocześnie fantastycznym narzędziem integrującym grupę, uczy współpracy z zachowaniem zasad fair play. Minimalna liczba graczy wynosi 12 osób.

Gdzie znajdziesz pieniądze na start firmy – spotkanie informacyjne

Wiele osób, szukając alternatywy dla etatu, staje przed perspektywą założenia własnej firmy. Dobry pomysł i entuzjazm do jego realizacji to niewątpliwie atuty przyszłego przedsiębiorcy, ale do rozkręcenia i prowadzenia biznesu potrzebne są też pieniądze. Jeśli własne oszczędności okażą się niewystarczające, warto poszukać finansowania zewnętrznego. Uczestnicy spotkania otrzymają prostą i czytelną informację o różnych źródłach kapitału dostępnego na rynku, począwszy od dotacji z urzędu pracy i udzielanych przez instytucje państwowe nisko oprocentowanych pożyczek, poprzez inkubatory przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe wspierające rozwój przedsiębiorczości, a skończywszy na rozwijaniu biznesu w ramach franczyzy. Każde z tych źródeł jest inne, warto więc dokładnie sprawdzić, które będzie najlepsze dla naszej firmy. W trakcie spotkania omawiane są również ułatwienia fiskalne, przewidziane dla debiutujących przedsiębiorców.

Sztuka prezentowania własnej osoby - warsztaty autoprezentacji

Zajęcia polecane są dla osób, które chcą wzmocnić swoje szanse znalezienia pracy poprzez rozwój umiejętności prezentacji i rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w tym aspekcie. Podczas zajęć pokazuje się uczestnikom drogi do zaakceptowania siebie, do rozpoznania w sobie „mocnych" stron i uczy się mówienia o swoich kwalifikacjach i umiejętnościach w sposób pozytywny. Korzyści płynące z uczestnictwa w warsztatach autoprezentacji są znaczące. Począwszy od samodzielnego radzenia sobie, poprzez samoanalizę, odkrycie uśpionych dotychczas zdolności i możliwości, sporządzenie indywidualnego planu działania, po fachową wiedzę na temat rynku pracy i rządzących nim prawideł. Uczestnicy czują się wzmocnieni, zmotywowani i przez to stają się bardziej aktywni, a wyposażeni w konkretną wiedzę i umiejętności, mogą odważniej poszukiwać takiej pracy, która byłaby dla nich najbardziej odpowiednia. Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą

Zajęcia polecane są dla osób, które chcą się nauczyć lub rozwijać umiejętności rozmowy z pracodawcą. Warsztaty z ćwiczeniami praktycznymi, w zakresie przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Celem zajęć jest poznanie obowiązujących zasad prezentowania się podczas rozmowy o pracę, poznanie najczęściej zadawanych pytań oraz zasad budowania pierwszego wrażania. Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Poznanie siebie i swoich uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem Baterii Testów Uzdolnień Ogólnych

Zajęcia polecane są dla osób poszukujących informacji i wiedzy na temat samego siebie i swoich atutów. Podczas zajęć uczestnik dowie się jakie uzdolnienia zawodowe posiada, a także w jakich dziedzinach pracy może je wykorzystać. Podczas zajęć wykorzystany jest specjalistyczny test uzdolnień ogólnych, który stanowi bazę do poznania indywidualnych atutów osoby. Zajęcia prowadzone są w formie praktycznych warsztatów, a ich głównym celem jest dostarczenie uczestnikowi wiedzy na temat siebie i uzdolnień przydatnych do wykonywania pracy zawodowej i aktywności pozazawodowych. Warsztaty mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze lub zmianie zawodu, planowaniu ścieżki zawodowej i edukacyjnej. Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Sposoby radzenia sobie ze stresem i inteligencja emocjonalna w praktyce

Praktyczne warsztaty, których celem  jest przekazanie podstawowych informacji na temat stresu, stresorów i reakcji na stres, poznanie przez uczestników własnych wzorców reakcji stresowych, poznanie głównych technik radzenia sobie ze stresem, zwiększenie świadomości siebie. Treść zajęć obejmuje różne teorie i podejścia do stresu i radzenia sobie z nim oraz najczęściej spotykane reakcje na stres i ich konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, a także różne aspekty metod relaksacyjnych: wizualizacji, ćwiczeń oddechowych. W trakcie zajęć omawiane jest znaczenie popularnych strategii radzenia sobie ze stresem, tzw. odstresowaczy, znaczenie stylu życia w radzeniu sobie ze stresem oraz znaczenie samoświadomości, w tym świadomości ciała i swojego temperamentu w stresie. Trudno zachować życzliwość wobec innych ludzi, jeżeli nie mamy możliwości od czasu do czasu rozładować nagromadzonej złości, żalu czy uczucia zmęczenia. Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.

Asertywność, jako element sukcesu zawodowego

Zajęcia przeznaczone dla osób, które chcą poprawić skuteczność swojego zachowania w różnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza w sytuacjach interpersonalnych, w tym, w życiu zawodowym. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z pojęciem zachowań asertywnych i skutków jego stosowania, nabycie umiejętności asertywnego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych oraz ćwiczenie postawy asertywnej i autoanaliza własnej asertywności. Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Szukam Pracy – zajęcia aktywizacyjne

Warsztaty z ćwiczeniami praktycznymi, podczas których uczestnicy mogą poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nimi rządzą. W trakcie zajęć mogą również dokonać analizy i określić swoją sylwetkę zawodową oraz mocne i słabe strony. Ponadto, mają możliwość dopasować swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje do ofert na rynku pracy, podjąć decyzje dotyczące swojej przyszłości zawodowej, nabyć wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy oraz przekonać się o potrzebie ich stosowania i ich skuteczności, a także nawiązać kontakty pomocne w znalezieniu pracy. Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych.

Zasady dobrego wychowania – savoir – vivre

Zajęcia warsztatowe, których celem jest przypomnienie oraz przekazanie uczestnikom usystematyzowanej wiedzy z zakresu zasad dobrego wychowania, przydatnej zarówno w sytuacjach towarzyskich, w domu, w szkole, jak i na gruncie zawodowo - biznesowym. Poznając obowiązujące zasady savoir - vivru, uczestnicy zajęć mogą nabyć więcej pewności siebie w sytuacjach towarzyskich. Ponadto, poznają podstawowe zasady i zachowania się przy stole, a także otrzymują wiedzę na temat różnic kulturowych, przydatną w poszukiwaniu pracy u pracodawcy zagranicznego i usprawniającą przebywanie w środowisku wielokulturowym. Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Dokumenty aplikacyjne – moją wizytówką zawodową

Praktyczne warsztaty w zakresie pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. Są to zajęcia, prowadzone w sposób umożliwiający przygotowywanie własnego życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. Podczas zajęć uczestnik uzyska wiedzę na temat obowiązujących zasad konstruowania życiorysu i listu motywacyjnego, pozna różne sposoby przedstawiania własnego doświadczenia zawodowego oraz uzyska praktyczne wskazówki ułatwiające przygotowanie listu motywacyjnego. Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Pisanie życiorysu i listu motywacyjnego z wykorzystaniem komputera

Warsztaty z ćwiczeniami praktycznymi w zakresie tworzenia życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego z wykorzystaniem komputera. Celem zajęć jest poznanie obowiązujących zasad konstruowania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego oraz zdobycie wprawy w samodzielnym przygotowywaniu tych dokumentów. Podczas zajęć będzie możliwość skorzystania z komputera i ćwiczenia wyżej opisanych umiejętności podczas pracy na komputerze. Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Podejmowanie decyzji zawodowych

Zajęcia aktywizacyjne dla młodzieży, których celem jest przybliżenie świata zawodów oraz czynników decydujących o wyborze zawodu i ścieżki kształcenia. W trakcie zajęć młodzież poznaje czynniki wpływające na wybór zawodu, własne zainteresowania oraz dokonuje samooceny umiejętności, zdolności i wartości, planuje własną drogę rozwoju zawodowego. Ponadto, poznaje usługi świadczone na rzecz klientów Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Czas trwania zajęć jest dostosowany każdorazowo do potrzeb i możliwości grupy.

Kurs Inspiracji

Celem kursu jest wzbudzenie motywacji i zainspirowanie uczestników do aktywnego poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy. Cel ten osiąga się poprzez:

 • uświadamianie uczestnikom ich praw, obowiązków i możliwości działania,
 • informowanie o możliwościach kształcenia się w kierunkach umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności oczekiwanych przez pracodawców,
 • wzmocnienie poznania i rozumienia samego siebie oraz oczekiwań płynących z otoczenia (punktem wyjścia do rozważań są doświadczenia uczestników, które przetwarza się w różnym kontekście grupowym poprzez udział w ćwiczeniach),
 • uświadomienie uczestnikom konieczności odpowiedzialności za siebie i swoje życie oraz znaczenie przyjęcia postawy gotowości do zmian, a zatem konieczności permanentnego uczenia się.

Końcowym efektem pracy uczestników jest nakreślenie indywidualnego planu działania, który zgodnie z metodą „drobnych kroczków” pozwala rozłożyć trudne zadania na mniejsze, łatwiejsze do zrealizowania.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

 • pozostają bez pracy,
 • są zagrożone długotrwałym bezrobociem,
 • chcą być aktywne na rynku pracy,
 • mają ochotę przebywać z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji życiowej.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch doradców zawodowych. Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych.

Gotowość do zmian

Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla osób bezrobotnych lub dla pracujących zagrożonych bezrobociem, wszystkich zainteresowanych zmianą zawodu. Podstawową metodą pracy jest metoda doświadczeń i nauczanie przez przeżywanie. Wprowadzanie nowych pojęć odbywa się stopniowo w procesie wspólnej wymiany doświadczeń, dzięki czemu zajęcia nie są stresujące i pozwalają uczestnikom na samodzielne wyciąganie wniosków na drodze autorefleksji. Prowadzący jest osobą towarzyszącą, która wspiera koordynuje realizację programu, pozostawiając jednak uczestnikom miejsce na własną inicjatywę. Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do:

 • osiągnięcia aktywnej postawy w stosunku do przemian, które zachodzą na rynku pracy,
 • udoskonalenia własnych umiejętności w podejmowaniu decyzji, ich realizacji i brania odpowiedzialności za nie,
 • wyzwolenia kreatywności oraz nowego sposobu myślenia w procesie transformacji i zmian zachodzących na rynku pracy,
 • przełamywania barier w procesie zdobywania wiedzy doskonalenia zawodowego,
 • nabycia umiejętności aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy.

Zajęcia są prowadzone przez dwóch doradców zawodowych. Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych.

Narodziny firmy: krok po kroku

Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Zajęcia podzielone są na dwa niezależne od siebie moduły. Część pierwsza, informacyjno-edukacyjna, dotycząca procedur związanych z rejestracją działalności gospodarczej ma na celu prześledzenie modelowej ścieżki rejestracyjnej. Następnie omawiane są elementarne zagadnienia rachunkowe, związane z rozliczeniami podatkowymi oraz tematyką rozliczeń ZUS-owskich. Drugi blok zajęć, dotyczy możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na zasadach komercyjnych, jak i oferowanych przez instytucje doradcze województwa zachodniopomorskiego. Ten obszar tematyczny został wzbogacony o część dotyczącą zasad tworzenia biznes planu, jako dokumentu niejednokrotnie niezbędnego do ubiegania się o pożyczkę na rozwój działalności gospodarczej. Klienci Centrum nie zawsze potrafią skorzystać ze wsparcia finansowego, oferowanego przez instytucje zajmujące się promocją przedsiębiorczości. Często przyczyną tego stanu rzeczy jest brak prostej i czytelnej informacji o istnieniu takich możliwości. Wiedzę tę uczestnicy nabywają właśnie w trakcie szkolenia. Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Poszukiwanie pracy przez Internet

Poszukiwanie pracy przez Internet, to zajęcia przeznaczone dla osób, które nie potrafią jeszcze korzystać z zasobów światowej sieci komputerowej lub tych, którzy pragną wykorzystać to znane im już narzędzie w satysfakcjonujący sposób. W trakcie warsztatów każdy uczestnik samodzielnie zakłada swoje konto, uczy się wysyłać dokumenty aplikacyjne do pracodawców, a także odbierać ich wiadomości i oferty. Otrzymuje wskazówki, jak właściwie formułować temat i treść wiadomości, jak przygotować właściwy format dokumentów aplikacyjnych będących załącznikami. Kiedy uczestnik warsztatów wie już, jak korzystać z nowych sposobów poszukiwania pracy i potrafi wysłać drogą elektroniczną własną aplikację, ma możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów oraz dostępu do Internetu, którymi dysponuje Centrum. Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Jak wzmocnić poczucie własnej wartości i motywację do pracy

Główną ideą warsztatów jest przeciwdziałanie zaniżaniu własnej samooceny. Adekwatna samoocena jest bowiem podstawą partnerstwa w kontaktach interpersonalnych. Poczucie pewności siebie jest budowane w trakcie ćwiczeń. Rozpoczyna się od odnalezienia mocnych stron, umiejętności nazywania ich i prezentowania na forum grupy. Po warsztatach uczestnicy wiedzą, że są w czymś dobrzy, potrafią się obronić przed agresywną rzeczywistością. Ich samoocena jest zbudowana w oparciu o konkretne umiejętności, które uzyskali podczas nauki, pracy lub dzięki własnej aktywności. Spotkania te przeznaczone są głównie dla osób bezrobotnych, które często mają niższe poczucie wartości. Uczą się pozytywnego myślenia analizując cechy charakterystyczne dla optymistów. Ćwiczą prezentowanie pewności siebie i asertywności w sytuacjach związanych z szukaniem pracy i rozmowami kwalifikacyjnymi. Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Zasady dobrego porozumiewania się z ludźmi

W czasie warsztatów uczestnicy zdobywają wiedzę na temat komunikacji słownej i bezsłownej. Uczą się pozytywnego wyrażania siebie, opanowując równocześnie sztukę słuchania innych. Warsztaty składają się z trzech części: pierwsza z nich poświęcona jest komunikacji słownej. Ćwiczenia zawarte w tej części służą poznaniu zasad formułowania jasnych zrozumiałych wypowiedzi. Nauka aktywnego słuchania prowadzona jest w drugiej części warsztatów. Trzecia część spotkania poświęcona jest komunikacji niewerbalnej. Tu – podobnie jak w poprzednich częściach - wykład połączony jest z praktycznymi ćwiczeniami. Poszczególne etapy są szczegółowo omawiane, a każda część kończy się podsumowaniem. Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Młodzież Bliżej Rynku Pracy

Zajęcia zawodoznawcze dla młodzieży, przeznaczone dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnzjalnych. Mogą w nich uczestniczyć także uczniowie z gimnazjów. Ich celem jest zapoznanie młodzieży z sytuacją panującą na rynku pracy, a także prognozami na najbliższe lata oraz ofertami kształcenia miejscowych szkół wyższych i policealnych, tak, by w sposób realistyczny dokonywać wyboru zawodu lub miejsca pracy. Podczas spotkania młodzież sprawdza swoje predyspozycje zawodowe przy pomocy profesjonalnych testów, m.in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych oraz dowiaduje się z jakich form pomocy może skorzystać w przypadku zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy. W trakcie zajęć istnieje możliwość spotkania się z przedstawicielami uczelni wyższych z regionu. Na zajęciach tych młodzi ludzie zapoznają się z ofertą Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej dotyczącą pomocy w planowaniu przyszłej drogi zawodowej i edukacyjnej w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego. Centra mogą również przygotować specjalnie dla młodzieży warsztaty o interesującej ich tematyce. Czas trwania do uzgodnienia.

Warsztaty są bezpłatne i prowadzone w małych grupach, w przyjaznej atmosferze zaufania, zachęty i wsparcia. Zapraszamy!

Chęć wzięcia udziału w zajęciach prosimy zgłosić osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną:

Szczecin: Koszalin:

ul. A. Mickiewicza 41
tel. 91 42 56 126
e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl

ul. Słowiańska 15A (IV piętro)
tel. 94 342 66 93, 344-50-00
e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl

 

Terminy zajęć umieszczane są w zakładce: Aktualności lub Aktualne zajęcia.