Usługi

Współczesny rynek pracy wymaga dobrego przygotowania od kandydatów na pracowników.

Odpowiednio napisane dokumenty aplikacyjne (życiorys zawodowy – CV, list motywacyjny), stworzenie stosownego do rozmowy kwalifikacyjnej wizerunku, dobre przygotowanie się do owej rozmowy, a także określenie swoich predyspozycji, mocnych i słabych stron, to elementy niezbędne do skutecznego poruszania się po rynku pracy.

W związku z tym Centrum oferuje następujące usługi, które mogą pomóc osobom zainteresowanym: