Aktualności

Filtruj wg. kategorii:

Największe Targi Pracy na Pomorzu Zachodnim - 50 wystawców, kilka tysięcy odwiedzających - kilkaset ofert pracy!

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Największe Targi Pracy na Pomorzu Zachodnim - 50 wystawców, kilka tysięcy odwiedzających - kilkaset ofert pracy!

Dodano przez: admin

"Szukacie pracy, stażu, praktyk? Zamierzacie zmienić dotychczasowe zajęcie? A może chcecie po prostu porozmawiać z przedstawicielami różnych firm, by móc lepiej zaplanować ścieżkę swojej kariery i rozwoju?" - Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zaprasza do udziału w największych Targach Pracy na Pomorzu Zachodnim, które odbędą się już 11 kwietnia w hali przy ul. Narutowicza 17 w Szczecinie

Zajęcia aktywizacyjne w Zakładzie Karnym w Opatówku

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Zajęcia aktywizacyjne w Zakładzie Karnym w Opatówku

Dodano przez: admin

W dniach od 9 do 10 kwietnia 2013 r. doradcy zawodowi z CIiPKZ funkcjonującego w ramach koszalińskiej Filii WUP, przeprowadzili dla grupy osadzonych w Zakładzie Karnym w Opatówku warsztatowe zajęcia aktywizacyjne.

Zajęcia aktywizacyjne w Zakładach Karnych

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | Zajęcia aktywizacyjne w Zakładach Karnych

Dodano przez: admin

W dniach 3 - 4 czerwca 2013 r. doradcy zawodowi z CIiPKZ funkcjonującego w ramach koszalińskiej Filii WUP, przeprowadzili dla 9-osobowej  grupy osadzonych w Zakładzie Karnym w Starem Bornem  zajęcia warsztatowe, których program obejmował m.in.: określenie mocnych i słabych stron jak również własnych predyspozycji zawodowych, metody aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentację, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, elementy prawa pracy oraz treści związane...

CIiPKZ w Koszalinie - Poradnictwo Zawodowe Dla Podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | CIiPKZ w Koszalinie - Poradnictwo Zawodowe Dla Podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej

Dodano przez: admin

W okresie od marca do końca maja 2013 roku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowe z koszalińskiej Filii WUP po raz kolejny realizowało indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej – beneficjentów kolejnych edycji projektu systemowego „Szansa na rozwój”.

I DEBATA w sprawie harmonizowania kształcenia ustawicznego i zawodowego z potrzebami rynku pracy w województwie Zachodniopomorskim

Dla instytucji | Kształcenie ustawiczne i zawodowe | Zachodniopomorska platforma kształcenia ustawicznego i zawodowego | Wydarzenia | I DEBATA w sprawie harmonizowania kształcenia ustawicznego i zawodowego z potrzebami rynku pracy w województwie Zachodniopomorskim

Dodano przez: admin

Dnia 24 listopada 2008 roku, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie, mające na celu zainicjowanie cyklicznej debaty o kształceniu ustawicznym i zawodowym w województwie zachodniopomorskim.

Raport - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2013 r.

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Raport - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2013 r.

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy przedstawia kolejny raport z wyników badania pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie  zachodniopomorskim w III kwartale 2013 r."

Raport - Analiza zakresu prowadzonej działalności przez agencje zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Raport - Analiza zakresu prowadzonej działalności przez agencje zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy przedstawia raport z wyników badania pn. "Analiza zakresu prowadzonej działalności przez agencje zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim w 2012 r."

Badanie ankietowe - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2013 r.

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Badanie ankietowe - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2013 r.

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, przy udziale Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, realizuje badanie pn. „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2013 r."

ajęcia aktywizacyjne w Zakładach Karnych

Dla bezrobotnego | CIiPKZ - Poradnictwo Zawodowe | Aktualności | ajęcia aktywizacyjne w Zakładach Karnych

Dodano przez: admin

Badanie - Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie woj. zachodniopomorskiego

Dla instytucji | Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy | Aktualności | Badanie - Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie woj. zachodniopomorskiego

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi badania, pn. „Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego".

Celem badania ankietowego jest zebranie informacji i opinii przedstawicieli środowiska oświaty, dotyczących aktualnej sytuacji oraz potrzeb rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego, realizowanego w placówkach edukacyjnych.