CIiPKZ w Koszalinie - warsztaty dla podopiecznych MOPS Sławno „Asertywność i radzenie sobie ze stresem”

Dodano przez: admin

W dniu 30 marca br. pracownicy Centrum Informacji Zawodowej w Filii WUP w Koszalinie przeprowadzili kolejne warsztaty dla osób będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie w ramach realizacji Indywidualnego Planu Działania. 

Warsztaty obejmowały część teoretyczną i praktyczną związaną z radzeniem sobie w trudnych  sytuacjach na rynku pracy i w kontaktach międzyludzkich.

Celem warsztatów była nauka asertywnych zachowań, formułowania jasnych wypowiedzi, otwartego wyrażania swoich opinii i odczuć. Asertywność pomaga w komunikacji z pracodawcami, instytucjami, polepsza umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych, z którymi spotykają się osoby bezrobotne. Uczestnicy zapoznali się też ze sposobami radzenia sobie z nadmiernym stresem, obniżania napięcia wewnętrznego, odreagowywania emocjonalnego. Stres często towarzyszy sytuacji bezrobocia, niszczy psychicznie, przeszkadza w sprawnym funkcjonowaniu na rynku pracy. Dlatego zajęcia o tej tematyce od lat cieszą się dużym zainteresowaniem osób pozostających bez pracy.