Zajęcia aktywizacyjne w Zakładach Karnych - nowy cykl zajęć CIiPKZ w Koszalinie

Dodano przez: admin

Wraz z początkiem 2012 roku Służba Więzienna województwa zachodniopomorskiego  we współpracy z CIiPKZ koszalińskiej Filii WUP przystąpiła do realizacji kolejnych edycji zajęć aktywizacyjnych, przygotowujących osadzonych w Zakładach Karnych, do ponownego wejścia na rynek pracy.

W dniach od 8 do 12 marca 2012 r. doradcy zawodowi z CIiPKZ funkcjonującego w ramach koszalińskiej Filii WUP, przeprowadzili dla 12-osobowej  grupy osadzonych w Oddziale Zewnętrznym (Dobrowo) Aresztu Śledczego w Koszalinie zajęcia warsztatowe, których program obejmował m.in.: określenie mocnych i słabych stron jak również własnych predyspozycji zawodowych,  metody aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentację, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, elementy prawa pracy oraz treści związane z zakładaniem własnej działalności. Zajęcia te były zwieńczeniem kursu „Stolarza meblowego".

W Zakładzie Karnym w Starem Bornem  tego samego typu zajęciami, które odbyły się w dniach od 23 do 26 marca br.,  objęto 14-osobowa grupę przyszłych stolarzy.

Zajęcia aktywizacyjne prowadzone przez naszych doradców cieszą się wśród ich uczestników niezmiennie ogromnym zainteresowaniem.