Indywidualny Plan Działania – kolejne zajęcia CIiPKZ w Koszalinie dla bezrobotnych podopiecznych MOPS w Sławnie

Dodano przez: admin

W ramach cyklu zajęć dla osób długotrwale bezrobotnych podopiecznych MOPS w Sławnie doradcy zawodowi z CIiPKZ z Filii WUP w Koszalinie przeprowadzili następne warsztaty ułatwiające wejście na rynek pracy.

W dniach 22 i 27 marca br. kolejno odbyły się zajęcia:

  • „Dokumenty aplikacyjne"
  • „Rozmowa kwalifikacyjna"

Celem pierwszych warsztatów była nauka redagowania własnego życiorysu zawodowego w oparciu o najbardziej aktualne zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, wymagania pracodawców i sytuację zawodową uczestników zajęć. Ostatecznym efektem szkolenia było przygotowanie elektronicznej wersji celowego życiorysu zawodowego. W zajęciach dotyczących kontaktu z pracodawcą szczególny nacisk położono na nabycie umiejętności: przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, przedstawiania argumentów usuwających obawy pracodawców towarzyszące zatrudnianiu nowego pracownika i wywierania dobrego pierwszego wrażenia.

Siedemnastu uczestników pozytywnie oceniło oba szkolenia, uznając je za interesujące i przydatne do poszukiwania pracy.