TARGI PRACY I EDUKACJI DRAWSKO POMORSKIE 2012

Dodano przez: admin

14 marca 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim, który działa w imieniu Starosty Drawskiego oraz Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim, które działa w imieniu Burmistrza Drawska Pomorskiego  wspólnie zorganizowały  III Edycję Targów Pracy i Edukacji,  pod hasłem: „Już dziś zaczynam odnosić sukces i realizować własne cele i marzenia", 
 

Targi Pracy i Edukacji to przede wszystkim miejsce, w którym osoby bezrobotne, poszukujące pracy, uczniowie  czy przedsiębiorcy, mogą zapoznać się z możliwościami i potrzebami obecnego rynku pracy,  zaplanować  dalszą drogę rozwoju zawodowego, czy też  dokonać bilansu własnych kompetencji.

Celem organizacji tego typu Targów  jest m.in. pomoc młodzieży wkraczającej na rynek pracyw poszukiwaniu własnej drogi zawodowej, uświadomienie znaczenia  i potrzeby kształcenia przez całe życie, a także umiejętności szybkiego przekwalifikowania się zgodnie z potrzebami  współczesnego rynku pracy. Jest to również okazja dla uczniów i studentów do kontaktu z przedstawicielami szkół,  uczelni i pracodawców.

W organizacje targów włączył się także Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Doradcy zawodowi zCentrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie przeprowadzili grupowe spotkania informacyjne dla młodzieży szkolnej m.in. na temat:

  • Rynku pracy i usług instytucji rynku pracy;
  • Predyspozycji i zainteresowań zawodowych:
  • Podejmowania decyzji o wyborze zawodu i planowanie kariery zawodowej;

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach wykazując duże zainteresowanie i motywację. Uczestnicy chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania zarówno indywidualne jak i zespołowe. Chętnie pracowali m.in. nad określaniem własnych umiejętności, zainteresowań zawodowych oraz edukacyjnych. 
W zajęciach uczestniczyło łącznie 71 uczniów.

W targach pracy i edukacji w Drawsku Pomorskim wzięła także udział doradczyni  Europejskich Służb Zatrudnienia EURES Pani Iwona Ziejewska. Oprócz udzielania informacji o usługach EURES przy stoisku wystawowym, Pani Ziejewska przeprowadziła dwa warsztaty na temat sposobów poszukiwania pracy za granicą w ramach sieci EURES oraz dostarczyła informacji na temat bezpiecznych wyjazdów do pracy. Udział w warsztatach wzięło 31 osób.