II DEBATA w sprawie harmonizowania kształcenia ustawicznego i zawodowego z potrzebami rynku pracy w województwie Zachodniopomorskim

Dodano przez: admin

Dnia 11 marca 2009 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyła się DRUGA DEBATA DOTYCZĄCA HARMONIZOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM.

W spotkaniu uczestniczyli partnerzy Zachodniopomorskiej Platformy Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Podczas debaty podjęto próbę zdiagnozowania obszarów problemowych w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego w naszym regionie. Wypracowane zostały także kierunki kolejnych działań ZPKUiZ. Na spotkaniu omówiono także: potrzeby zachodniopomorskiego rynku pracy w odniesieniu do zawodów deficytowych i nadwyżkowych, działania w ramach priorytetu IX PO KL, zaprezentowano także kształcenie ustawiczne regionu w kontekście badań Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.