Indywidualny Plan Działania – zajęcia dla bezrobotnych podopiecznych MOPS w Sławnie

Dodano przez: admin

14 i 15 marca 2012 r. doradcy zawodowi z CIiPKZ z Filii WUP w Koszalinie przeprowadzili  pierwsze zajęcia  aktywizacyjne dla  grupy długotrwale bezrobotnych ze Sławna w ramach Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Tematyka pierwszych zajęć przeznaczona była dla osób, które chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej lub nie mają doświadczenia w poszukiwaniu pracy albo są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań obejmowała:

  • zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmów, które nim rządzą,
  • określenie swojej sylwetki zawodowej
  • dokonanie bilansu swoich mocnych i słabych stron,
  • ocenę własnych kwalifikacji i umiejętności w odniesieniu do oferty rynku pracy
  • podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości zawodowej,
  • nabycie wiedzy z zakresu technik i metod poszukiwania pracy.

Uczestnicy warsztatów nauczyli się nie tylko nowych zachowań w zakresie radzenia sobie na rynku pracy, ale też funkcjonowania w wielu dziedzinach życia.  Wynikiem udziału w zajęciach była też zmiana sposobu myślenia o swojej sytuacji życiowej, jak i innych aspektach życia.