Spotkanie informacyjne w Karlinie

Dodano przez: admin

W dniu 28 marca 2012 r. doradcy zawodowi z koszalińskiej Filii WUP uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców Karlina, zoorganizowanym we współpracy z UM Karlino.

Podczas spotkania przekazano informację dotyczacą zakresu pomocy udzielanej przez CIiPKZ,  zwłaszcza dotyczącą osób poszukujacych pracy, bezrobotnych.     Szczególną uwagę zwrócono na konieczność właściwego przygotowania się do poszukiwania pracy, kontaktu z pracodawcami. Obecną na spotkaniu młodzież szkolną zainteresowano zagadnieniami związanymi z wyborem zawodu,  planowaniem ścieżki edukacyjnej oraz tematyką lekcji zawodoznawczych.Organizatorzy spotkania mają nadzieję na zaaktywizowanie mieszkańców miasta. 

W spotkaniu uczestniczyło 58 osób, w tym bezrobotnych, poszukujacych pracy oraz młodzież szkolna.