CIiPKZ w Koszalinie - warsztaty dla młodzieży szkół średnich „Asertywność i radzenie sobie ze stresem”

Dodano przez: admin

W dniach 13 - 14 marca br. w Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie uczniowie ostatnich klas Technikum Hotelarsko- Ekonomicznego w Kołobrzegu brali udział w warsztatach uczących asertywności w kontaktach międzyludzkich i najlepszych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Odbyły się cztery zajęcia warsztatowe dla młodzieży podzielonej na  kilkunastoosobowe grupy. Uczniowie w formie ćwiczeń i wykonywanych  zadań zapoznali się z teorią asertywności oraz sposobami, jak należy asertywnie zachowywać się w sytuacjach praktyk szkolnych, kontaktów z klientami i współpracownikami. Szczególne zainteresowanie młodzieży wzbudziła umiejętność asertywnego odmawiania, zwłaszcza grupie rówieśniczej, czy osobom oferującym środki odurzające. Ponieważ na zajęcia przyszły osoby zdające w niedalekiej przyszłości maturę, były bardzo zainteresowane sposobami radzenia sobie w sytuacjach stresowych, umiejętnością redukcji napięcia psychicznego,  zasadami sprawnego działania pomimo przeżywanego stresu. Poruszyliśmy również zasady opanowania zdenerwowania w kontaktach z klientami i kierownictwem podczas odbywania praktyk szkolnych.

Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie prezentowanymi informacjami, byli aktywni, zgłaszali swoje uwagi i pomysły. Świadczy to , że  tematyka warsztatów była dla młodzieży istotna i przydatna w funkcjonowaniu szkolnym.