Aktualności

Odnośnie ilości szkół jakie mają być objęte wsparciem w ramach projektu systemowego dotyczącego Indywidualizacji nauczania w klasach I - III, to IP uprzejmie informuje, iż należy brać pod uwagę stan na dzień rozpoczęcia realizacji projektu. To znaczy, że jeśli organ prowadzący posiada wiedzę, iż we wrześniu niektóre jego szkoły przestaną działać, to nie uwzględnia tych szkół we wniosku, który zostanie złożony w terminie, czyli do dnia 27 kwietnia 2012 roku.