Kontakt

Kontakt:


Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie:
Wydział Projektów Edukacji PO KL pod następującymi numerami telefonów:
91  42 56 ....161, 217, 150, 222, 281, 160, 282, 200, 170.