Wewnętrzne wytyczne IP

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia poniższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.

Opis pliku:

Aktualizacja Ramowych Wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 w województwie zachodniopomorskim - wersja z dnia 30.04.2013 r.

Opis pliku:

Aktualizacja Ramowych Wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 w województwie zachodniopomorskim z rejestrem zmian.