Pożyczki

Fundusz Mikropożyczkowy „Klon" oferuje nowy instrument wsparcia adresowany do osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.Pożyczkobiorcami mogą być mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego, którzy w dniu rekrutacji i dwanaście miesięcy przed nie posiadali zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Mikropożyczka udzielana jest:
• w wysokości do 50 tys na okres 5 lat,
• bez prowizji i opłat za rozpatrzenie,
• na cele inwestycyjne, obrotowe i inwestycyjno-obrotowe,
• z maksymalnie 12-miesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału,
• o oprocentowaniu od 2,5% do 4,75% czyli najniższym dostępnym na rynku.

Integralną częścią projektu są bezpłatne szkolenia oraz indywidualne doradztwo prowadzone przez praktyków biznesu z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa, finansów i marketingu. Dzięki takiemu wsparciu każdy uczestnik projektu będzie w stanie nabyć niezbędne kompetencje do sprawnego poruszania się w realiach prowadzenia działalności gospodarczej.