ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ - doradztwo, szkolenia i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

 1. DANE OGÓLNE
  Nazwa projektu ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ - doradztwo, szkolenia i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  Numer i nazwa działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia
   
 2. PROJEKTODAWCA
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  PATNERZY brak
   
 3. CZAS TRWANIA PROJEKTU
  Od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2010
   
 4. CEL PROJEKTU
  Głównym celem projektu jest założenie przez 17 studentów Akademii Rolniczej oraz 17 absolwentów Akademii Rolniczej własnej działalności gospodarczej w województwie zachodniopomorskim. Celem projektu jest również przekazanie wsparcia finansowego przeznaczonego na założenie firmy, jak również przekazanie wiedzy na temat prowadzenia własnej działalności oraz przygotowanie biznesplanu.
   
 5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)
  Projekt jest adresowany do grupy 60 osób (30 studentów Akademii Rolniczej w wieku do 25 lat i 30 absolwentów AK w wieku do 35 lat) zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim. Grupa docelowa to osoby, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, posiadających już własny pomysł i mających predyspozycje do prowadzenia firmy. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby wykluczone na podstawie pkt.3.2.2. dokumentacji konkursowej.
   
 6. DZIAŁANIA

  Rekrutacja
  Osoby chcące wziąć udział w projekcie wypełniają formularz zgłoszeniowy. Po zaakceptowaniu go WUP rozpoczyna działania promocyjne. Nabór do każdej z grup kończy się 21 dni przed rozpoczęciem zajęć. Osoby przyjęte do projektu będą musiały uzyskać 60% punktów w teście, dotyczącego predyspozycji o prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz stopnia zaawansowania pomysłu na biznes. Kolejność przyjmowania: Studenci 5 roku studiów lub bezrobotni absolwenci AR, Pracujący absolwenci AR,Studenci 3 roku studiów inżynierskich lub licencjackich AR, studenci 4 roku studiów magisterskich AR.

  Zadania ( Najważniejsze elementy projektu)
  Szkolenia „ABC biznesu" obejmujące taką tematykę jak formy prowadzenia działalności, rynek i konkurencja, sprzedaż i marketing, prowadzenie KPiR, wystawianie faktur, rozliczanie z US i ZUS, zagadnienia prawne oraz przygotowanie biznesplanu
  Doradztwo podstawowe
  Udzielanie jednorazowych dotacji
  Doradztwo specjalistyczne
   
 7. REZULTATY TWARDE
  Uzyskanie kwalifikacji zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy przez 54 osoby
  Uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przez 34 osoby
  Podniesienie swoich kompetencji w zakresie prowadzenia własnej firmy przez 34 osoby
   
 8. REZULTATY MIĘKKIE
  Wzrost wiary w możliwość odniesienia sukcesu zawodowego prowadząc własną firmę
  Wzrost pewności siebie
  Nabycie doświadczeń w kontaktach biznesowych