Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Do sukcesu przez edukację i wychowanie w integracji
Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów poprzez podniesienie umiejętności kluczowych i zredukowanie deficytów rozwojowych w edukacji i wychowaniu integracyjnym.