Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia poniższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie za jeden z najistotniejszych kierunków badania rynku uznał systematyczną obserwację wojewódzkiego rynku pracy pod kątem kształtowania się popytu i podaży siły roboczej w przekroju zawodowym. Rozpoczęto bieżącą koordynację szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy, a także diagnozowanie aktualnej sytuacji bezrobocia w województwie zachodniopomorskim oraz określenia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy, a zatem podjęto próbę stworzenia swoistego narzędzia służącego określaniu zawodów mających tendencję rozwoju oraz zanikających na rynku pracy, a także tych, których podaż równoważy się popytem.


Wynikiem cyklicznych badań "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych" jest "Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych" dostępny na naszej stronie w menu pobierz plik.