Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia poniższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie za jeden z najistotniejszych kierunków badania rynku uznał systematyczną obserwację wojewódzkiego rynku pracy pod kątem kształtowania się popytu i podaży siły roboczej w przekroju zawodowym. Rozpoczęto bieżącą koordynację szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy, a także diagnozowanie aktualnej sytuacji bezrobocia w województwie zachodniopomorskim oraz określenia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy, a zatem podjęto próbę stworzenia swoistego  narzędzia   służącego  określaniu   zawodów  mających  tendencję  rozwoju  oraz  zanikających  na  rynku  pracy, a także tych, których podaż równoważy się popytem.

Wynikiem cyklicznych badań "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych" jest "Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych" dostępny na naszej stronie w menu pobierz plik.

 

W związku z decyzją o połączeniu Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych  (MZDiN) z Barometrem Zawodów (BZ) w jedno wspólne badanie mające na celu monitorowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych wymóg  prowadzenia  przez  urzędy  pracy  MZDiN  obowiązywał  do  zakończenia  prac  nad  opracowaniem  wyników  za 2019 rok. Począwszy od 2020 roku badaniem zlecanym przez ministra ds. pracy dotyczącym analiz rynku pracy pod kątem zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest Barometr Zawodów.
 

 

 

 

 

Źródło:
https://dane.gov.pl/pl/dataset/681,monitoring-zawodow-deficytowych-i-nadwyzkowych