Aktualności

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PAŹDZIERNIKU 2022 R.
Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z październikowym numerem Rynku Pracy województwa zachodniopomorskiego w 2022 roku.

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w październiku 2022r.
Dodano przez: Jacek Siekierzycki
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.
Monitoring szkoleń bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracowników w wieku 45 lat i powyżej w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2022 roku
Dodano przez: Marta Jędrzejewska
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracowników w wieku 45 lat i powyżej w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2022 roku.
Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2022 roku
Dodano przez: Marta Sapińska
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym zmian bezrobocia na zachodniopomorskim rynku pracy w I półroczu 2022 roku
Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - październik 2022
Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WE WRZEŚNIU 2022 R.
Dodano przez: Jacek Siekierzycki
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wrześniowym numerem Rynku Pracy województwa zachodniopomorskiego w 2022 roku.
Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku
Dodano przez: Marta Sapińska
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym sytuacji osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2022 r.
Dodano przez: Jacek Siekierzycki
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.
Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2021 r.
Dodano przez: Marta Jędrzejewska
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku.
Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - wrzesień 2022
Dodano przez: Jacek Siekierzycki
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.