Aktualności

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2018r.
Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku
Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2018 roku - Informacja sygnalna
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2018r.
Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - lipiec 2018
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2018r.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2017 roku - Raport roczny
Bezrobocie na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego w 2017 roku
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w maju 2018r.