Podstawowe dane o bezrobociu

Stopa bezrobocia dla całego województwa 7,1%

Wybierz region na mapie aby zobaczyć dane statystyczne

  • 0 - 4 %
  • 4 - 8 %
  • 8 - 12 %
  • 12 - 16 %
  • 16 - 20 %
  • 20 - 24 %
  • 24 - 28 %
  • 28 - 32 %
  • 32 - 36 %
  • 36 - 40 %
  • 42 - 44 %
  • 44 - 48 %

Wybierz rok oraz miesiąc aby wyświetlić odpowiedni zakres danych:

przejdź

Dane dla: 2021 / Grudzień

Powiat
Liczba bezrobotnych ogółem
Kobiety
Mieszkańcy wsi
do 2005 - w wieku 18-24 od 2005 roku - do 25 lat
Rejestracje
Wyrejestrowania
w tym podjęcia pracy
Przyrost liczby bezrobotnych w porównaniu z poprzednim miesiącem (%)
Rejestracje
Wyrejestrowania
w tym podjęcia pracy
Przyrost liczby bezrobotnych w porównaniu z początkiem roku (%)
w tym w miesiącu od początku roku
stan w koncu miesiąca
Białogardzki 2 515 1 361 1 018 274 242 277 154 98,6 2 658 2 923 1 886 90,5
Choszczeński 2 190 1 318 1 399 248 331 219 162 105,4 2 655 2 960 1 700 87,8
Drawski 2 221 1 240 986 215 219 184 94 101,6 2 664 3 158 1 916 81,8
Goleniowski 1 337 820 721 138 199 253 111 96,1 2 732 3 622 1 812 60,0
Gryficki 1 304 914 708 142 229 195 98 102,7 2 709 3 096 1 771 77,1
Gryfiński 1 803 1 109 1 194 155 138 161 96 98,7 1 866 2 334 1 402 79,4
Kamieński 2 173 1 233 1 266 217 166 111 74 102,6 2 036 2 312 1 596 88,7
Kołobrzeski 1 159 583 490 108 121 164 70 96,4 1 826 2 053 1 097 83,6
Miasto Koszalin 2 791 1 387 0 162 230 311 231 97,2 3 014 3 374 2 376 88,6
Koszaliński 2 636 1 565 2 103 269 238 197 148 101,6 2 712 3 014 2 065 89,7
Łobeski 1 514 864 871 194 214 148 99 104,6 2 249 2 621 1 488 80,3
Myśliborski 1 234 702 643 134 231 202 83 102,4 2 256 2 660 1 215 75,3
Policki 1 506 837 813 128 158 143 89 101,0 1 815 1 970 1 249 90,7
Pyrzycki 1 219 654 732 117 129 126 84 100,2 1 885 2 060 1 128 87,4
Sławieński 2 170 1 243 1 220 256 284 288 147 99,8 2 943 3 337 2 000 84,6
Stargardzki 2 758 1 643 1 203 301 310 363 152 98,1 3 363 3 700 1 752 89,1
Szczecinecki 3 474 2 003 1 686 412 451 318 154 104,0 4 093 4 861 2 861 81,9
Świdwiński 1 548 888 885 162 199 162 102 102,4 2 610 3 077 1 797 76,8
Miasto Świnoujście 559 257 0 34 115 95 51 103,7 1 226 1 381 754 78,3
Wałecki 1 268 764 613 139 226 136 80 107,6 2 064 2 325 1 213 82,9
Miasto Szczecin 6 067 2 903 0 335 629 760 464 97,9 8 410 9 520 5 707 84,5
Województwo 43 446 24 288 18 551 4 140 5 059 4 813 2 743 100,6 57 786 66 358 38 785 83,5

Stopa bezrobocia wg GUS z dnia 26.01.2022 r.