Podstawowe dane o bezrobociu

Stopa bezrobocia dla całego województwa 8,8%

Wybierz region na mapie aby zobaczyć dane statystyczne

 • 0 - 4 %
 • 4 - 8 %
 • 8 - 12 %
 • 12 - 16 %
 • 16 - 20 %
 • 20 - 24 %
 • 24 - 28 %
 • 28 - 32 %
 • 32 - 36 %
 • 36 - 40 %
 • 42 - 44 %
 • 44 - 48 %

Wybierz rok oraz miesiąc aby wyświetlić odpowiedni zakres danych:

przejdź

Dane dla: 2021 / Luty

Powiat
Liczba bezrobotnych ogółem
Kobiety
Mieszkańcy wsi
do 2005 - w wieku 18-24 od 2005 roku - do 25 lat
Rejestracje
Wyrejestrowania
w tym podjęcia pracy
Przyrost liczby bezrobotnych w porównaniu z poprzednim miesiącem (%)
Rejestracje
Wyrejestrowania
w tym podjęcia pracy
Przyrost liczby bezrobotnych w porównaniu z początkiem roku (%)
w tym w miesiącu od początku roku
stan w koncu miesiąca
Białogardzki 2 871 1 547 1 165 345 224 228 136 99,9 480 389 234 103,3
Choszczeński 2 591 1 489 1 632 365 194 227 115 98,7 469 373 211 103,8
Drawski 2 835 1 493 1 217 375 222 206 141 100,6 495 375 254 104,4
Goleniowski 2 421 1 383 1 318 321 235 197 121 101,6 540 346 214 108,7
Gryficki 1 961 1 236 1 081 289 254 193 136 103,2 557 287 203 116,0
Gryfiński 2 358 1 385 1 494 273 159 125 88 101,5 334 247 177 103,8
Kamieński 2 546 1 428 1 433 269 175 205 150 98,8 409 312 220 104,0
Kołobrzeski 1 664 824 655 205 217 112 63 106,7 485 207 113 120,1
Miasto Koszalin 3 383 1 689 0 262 284 197 152 102,6 593 361 276 107,4
Koszaliński 3 163 1 805 2 459 383 216 219 127 99,9 583 358 232 107,7
Łobeski 1 967 1 075 1 102 271 198 185 115 100,7 465 384 241 104,3
Myśliborski 1 799 999 904 218 223 154 90 104,0 413 252 154 109,8
Policki 1 706 949 917 167 157 167 110 99,4 316 271 180 102,7
Pyrzycki 1 476 810 894 155 162 137 80 101,7 314 232 150 105,9
Sławieński 2 659 1 463 1 464 356 237 237 157 100,0 480 385 269 103,7
Stargardzki 3 173 1 841 1 369 410 289 246 108 101,4 582 504 210 102,5
Szczecinecki 4 392 2 437 2 048 600 344 318 212 100,6 743 593 405 103,5
Świdwiński 2 160 1 201 1 181 266 229 234 125 99,8 572 427 256 107,2
Miasto Świnoujście 889 442 0 74 119 34 16 110,6 268 93 63 124,5
Wałecki 1 559 932 699 185 169 184 82 99,0 342 312 179 102,0
Miasto Szczecin 7 457 3 521 0 502 708 650 430 100,8 1 527 1 247 828 103,9
Województwo 55 030 29 949 23 032 6 291 5 015 4 455 2 754 101,0 10 967 7 955 5 069 105,8

Stopa bezrobocia wg GUS z dnia 23.03.2021 r.