Wykaz instytucji łącznikowych

Jeżeli bezrobotny pracował w jednym z państw UE/EOG i nie posiada formularza E 301 należy zwrócić się do właściwej instytucji w kraju zatrudnienia z wnioskiem o wydanie formularza E 301.

Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające zatrudnienie za granicą.

Poniżej znajdują się adresy instytucji łącznikowych, do których można się zwrócić z wnioskiem o wydanie formularza E 301.

Wykaz instytucji łącznikowych w krajach UE, które uzyskały członkostwo przed 1 maja 2004r. [zobacz w załączniku]
Wykaz instytucji łącznikowych w krajach które dołączyły do UE po 1 maja 2004r [zobacz w załączniku]

Uwaga - nowe adresy:

Irlandia:
Department of Social & Family Affairs
EU Records
Inner Relief Road
Buncrana
Co. Donegal
Ireland
tel.: 00353 14715898
fax: 00353 749364540
Austria:
Arbeitsmarktservice Osterreich
Abteilung Finanzen
Treustrasse 35 - 43
A - 1200 Wien
Wielka Brytania:
HM Revenue & Customs
Charity Assets & Residence
BP 1301 Benton Park View
Newcastle Upon Tyne
NE981ZZ
United Kingdom
Tel. +441912253699
Dania:
The National Directorate of Labour (Arbejdsdirektoratet)
Stormage 10
P.O. Box 1103
DK-1009 Copenhagen K
E-mail: adir@adir.dk
www.adir.dk
tel. +45 38106011
fax. +45 38193890
Francja:
GARP
14, rue de Mantes
92713 COLOMBES CEDEX
tel. 01 46 52 97 00
fax. 01 46 52 26 23
Holandia:
UWV HENGELO
WW - E301
POSTBUS 86
NL-7550 AB HENGELO
NEDERLAND