Wykaz instytucji zagranicznych (łącznikowych i właściwych)

Bezrobotni, którzy pracowali w jednym z państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii/Wielkiej Brytanii i nie posiadają dokumentu przenośnego U1, mogą zwrócić się do właściwej instytucji w kraju zatrudnienia z wnioskiem o jego wydanie.

Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające zatrudnienie za granicą.

Adresy instytucji państw, które stosują przepisy unijne znajdują się na stronie Komisji  Europejskiej:

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?cid=27351&langId=pl

 

W plikach do pobrania znajdziecie Państwo wykaz dokumentów pomocniczych do wydania przez zagraniczną instytucję informacji o okresach ubezpieczenia, zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, zaliczanych przy przyznawaniu świadczeń z tytułu bezrobocia. Może on przyspieszyć rozpatrywanie wniosków przez instytucję zagraniczną o potwierdzenie okresów zaliczanych przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych (dokument przenośny U1 – dla bezrobotnego, dokument SED – dla instytucji). Dokumentami pomocniczymi mogą być na przykład, dokumenty krajowe dotyczące zatrudnienia (np. odcinek wypłaty, zaświadczenie podatkowe, świadectwo pracy), okresów ubezpieczenia (np. świadectwa dotyczące okresu macierzyństwa, wychowywania dzieci lub okresów objętych zasiłkiem chorobowym). Załączony wykaz jest narzędziem jedynie informacyjnym.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.