Aktualności

Dodano przez: Barbara Stempień

11 lutego 2021 r. w odbyło się pierwsze w 2021 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia dla czternastu wniosków z czterech szkół. Zaopiniowali także pozytywnie wykaz zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracownik...

Dodano przez: Barbara Stempień

10 grudnia 2020 r. w odbyło się ostatnie w 2020 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia dla sześciu wniosków z trzech szkół. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Podsumowanie posiedzenia WRRP z dnia 10 grudnia 2020 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 23 do 29 kwietnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowano 42 wnioski dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Wojewódzka Rada Rynku...

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 16 do 21 kwietnia 2020 r. podjęto dwie uchwały. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwały w trybie obiegowym

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz
Dodano przez: Barbara Stempień
Dodano przez: Barbara Stempień

19 grudnia 2019 r. w odbyło się ostatnie w 2019 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia dla dziesięciu wniosków z sześciu szkół. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Ostatnie posiedzenie WRRP w 2019 roku

Dodano przez: Barbara Stempień

11 czerwca 2019 r. w Kołobrzegu odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady podjęli uchwały odnośnie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia w województwie zachodniopomorskim oraz ocenili sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia za 2018 rok. Szczegółowe sprawozdanie z posiedzenia jest dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z ...