Aktualności

Dodano przez: Barbara Stempień

30 marca 2022 r. zorganizowano dodatkowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie. Przewodniczący podsumował wyniki głosowania przeprowadzonego w trybie obiegowym. Członkowie Rady oceniali sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za 2021 rok, projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 rok oraz aktualizację wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i...

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 24 do 29 marca 2022 r. pozytywnie zaopiniowano 37 wniosków dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Wojewódzka Rada...

Dodano przez: Barbara Stempień
Dodano przez: Barbara Stempień

9 grudnia 2021 r. w odbyło się ostatnie w 2021 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali pięćdziesiąt opinii w formie uchwały o zasadności kształcenia w danym zawodzie. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Podsumowanie posiedzenia WRRP z 9 grudnia 2021 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

10 czerwca 2021 r. w odbyło się trzecie w 2021 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali 42 opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia w danym zawodzie.

Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Podsumowanie 3 posiedzenia WRRP w 2021 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

15 kwietnia 2021 r. w odbyło się drugie w 2021 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali pięćdziesiąt opinii w formie uchwały o zasadności kształcenia w danym zawodzie. Zaopiniowali pozytywnie projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok w województwie zachodniopomorskim oraz dokonali oceny sprawozdania z działalności  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za 2020 rok

Czytaj więcej

Dodano przez: Barbara Stempień

11 lutego 2021 r. w odbyło się pierwsze w 2021 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady wydali opinie w formie uchwały o zasadności kształcenia dla czternastu wniosków z czterech szkół. Zaopiniowali także pozytywnie wykaz zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracownik...