Aktualności

Dodano przez: Marta Sapińska
Szanowni Państwo, na posiedzeniu w trybie obiegowy, które trwało od 6 do 10 czerwca 2024 r. pozytywnie zaopiniowano 14 wniosków w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie.
Dodano przez: Marta Sapińska
20 marca 2024 r. zorganizowano posiedzenie stacjonarne Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie. Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali 7 wniosków szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie, oceniali sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za 2023 rok, projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2024 rok oraz aktualizację wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na...
Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 12 do 14 grudnia 2023 r. pozytywnie zaopiniowano 28 wniosków w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie. Szczegóły dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Informacja z posiedzenia WRRP w trybie obiegowym – 15.12.2023 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w dniu 26 października 2023 r. pozytywnie zaopiniowano 11 wniosków dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie. Szczegóły dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Informacja po posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy – 26.10.2023 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 8 do 11 września 2023 r. pozytywnie zaopiniowano 24 wnioski dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie. Dodatkowo członkowie Rady oceniali sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2022 rok.  Szczegóły dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Członkowie...

Dodano przez: Barbara Stempień

8 września 2023 r. zorganizowano posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie, którego tematem było omówienie planowanych zmian kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Zachodniopomorskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. Szczegóły dostępne w części...

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 23 do 26 czerwca 2023 r. pozytywnie zaopiniowano 26 wniosków dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie. Dodatkowo członkowie Rady oceniali sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2022 rok.  Szczegóły dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Podsumowanie...

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 28 do 29 marca 2023 r. pozytywnie zaopiniowano 46 wniosków dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie. Szczegóły dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Podsumowanie posiedzenia w trybie obiegowym – 30.03.2023 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

27 marca 2023 r. zorganizowano posiedzenie stacjonarne Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie. Członkowie Rady oceniali sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za 2022 rok, projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2023 rok oraz aktualizację wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne mł...

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 21 do 23 lutego 2023 r. pozytywnie zaopiniowano 49 wniosków dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie.Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwały w trybie obiegowym – 24.02.2023 r.