Wyniki głosowania z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w trybie obiegowym

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 12 do 14 grudnia 2023 r. pozytywnie zaopiniowano 28 wniosków w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie. Szczegóły dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Informacja z posiedzenia WRRP w trybie obiegowym – 15.12.2023 r.