Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Szczecinie obradowała 26.10.2023 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w dniu 26 października 2023 r. pozytywnie zaopiniowano 11 wniosków dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie. Szczegóły dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Informacja po posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy – 26.10.2023 r.