Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie

kadencja na lata 2022-2026

wg stanu na dzień 4 listopada 2022 r..

PODSTAWA PRAWNA: Zarządzenie Nr 109/22 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 listopada 2022 r.

Przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego:

 1. Pani Izabela Jaworska-Florek - Forum Związków Zawodowych,
 2. Pan Stanisław Baryluk - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
 3. Pan Dariusz Mądraszewski – Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy "Solidarność" Pomorza Zachodniego w Szczecinie.

Przedstawiciele wojewódzkich struktur organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego:

 1. Pan Rafał Dąbrowski - Związek Rzemiosła Polskiego, Izba Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie,
 2. Pan Robert Woźniak – Business Centre Club, Loża Szczecińska,
 3. Pani Aleksandra Turbaczewska – Konfederacja Lewiatan / Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w Szczecinie,
 4. Pan Tomasz Czubara – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych:

 1. Pan Andrzej Karbowy – Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:

 1. Pan Krzysztof Osiński - Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
 2. Pan Zbigniew Pluta - Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego-Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczecinie,
 3. Pan Jerzy Chodań - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego w Sławnie,
 4. Pani Agnieszka Malkowska - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
 5. Pani Justyna Grosicka - Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie,
 6. Pan Piotr Wolny - Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie,
 7. Pan Łukasz Szeląg - Zachodniopomorski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie
 8. Pan Michał Wasylko - Fundacja „Prosta Droga” w Szczecinie,
 9. Pan Tomasz Piechowiak - Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny" w Szczecinie,
 10. Pan Jacek Madej - Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Kandydaci spośród jednostek samorządu terytorialnego i nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy:

 1. Pani dr hab. prof. US Barbara Kryk – Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk,
 2. Pan Andrzej Bednarek - Starosta Policki,
 3. Pan Krzysztof Lis - Starosta Szczecinecki.

Funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie pełni Pan Krzysztof Osiński.

Wiceprzewodniczącym jest Pan Zbigniew Pluta.