Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

wg stanu na dzień 6 grudnia 2019 r.

PODSTAWA PRAWNA: Zarządzenie Nr 102/18 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2018 r. ( z późn. zm.):

Przedstawiciele organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego:

 1. Pani Izabela Jaworska-Florek - Forum Związków Zawodowych,
 2. Pan Stanisław Baryluk - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
 3. Pan Dariusz Mądraszewski – Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy "Solidarność" Pomorza Zachodniego w Szczecinie.

Przedstawiciele organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego:

 1. Pan Krzysztof Matlak - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Pan Rafał Dąbrowski - Związek Rzemiosła Polskiego, Izba Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie,
 3. Pan Robert Woźniak – Business Centre Club, Loża Szczecińska w Szczecinie,
 4. Pani Ksenia Malinowska – Konfederacja Lewiatan / Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w Szczecinie.

Przedstawiciele organizacji rolników - społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych:

 1. Pan Andrzej Karbowy – Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:

 1. Pan Krzysztof Osiński - Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
 2. Pan Zbigniew Pluta - Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego-Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczecinie,
 3. Pan Jerzy Chodań - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego w Sławnie,
 4. Pani Agnieszka Malkowska - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
 5. Pani Karolina Drela - Stowarzyszenie Nowa Aktywność - Nowa Kultura w Szczecinie,
 6. Pani Agnieszka Worbs - Północny Związek Pracodawców w Szczecinie,
 7. Pani Justyna Grosicka - Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie,
 8. Pan Mirosław Wołosewicz - Kupiecka Izba Gospodarcza Pomorza Zachodniego w Szczecinie,
 9. Pan Piotr Wolny - Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie,
 10. Pan Łukasz Szeląg - Zachodniopomorski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie
 11. Pan Michał Wasylko - Fundacja Prosta Droga w Szczecinie,
 12. Pan Tomasz Piechowiak - Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" w Szczecinie,
 13. Pan Jacek Madej - Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie,
 14. Pan Bartosz Rogojsza - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Edukacji "Synergia" w Szczecinie.

 Kandydaci spośród jednostek samorządu terytorialnego i nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy:

 1. dr hab. prof. US Barbara Kryk – Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.
 2. Andrzej Bednarek - Starosta Policki.
 3. Stanisław Cybula - Starosta Drawski.

Funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie pełni Pan Krzysztof Osiński.

Wiceprzewodniczącym jest Pan Zbigniew Pluta.