Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w dniu 20 marca 2024 r.

Dodano przez: Marta Sapińska

20 marca 2024 r. zorganizowano posiedzenie stacjonarne Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie. Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali 7 wniosków szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie, oceniali sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za 2023 rok, projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2024 rok oraz aktualizację wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników.

 

Szczegóły dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Podsumowanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w dniu 20 marca 2024 r.