Podsumowanie posiedzenia w trybie obiegowym – 12.09.2023 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 8 do 11 września 2023 r. pozytywnie zaopiniowano 24 wnioski dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie. Dodatkowo członkowie Rady oceniali sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2022 rok.  Szczegóły dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy obradowali w trybie obiegowym