Sprawozdania z posiedzeń WRRP

Dodano przez: Barbara Stempień
Pierwsze posiedzenie WRRP w kadencji 2018-2022
Dodano przez: Barbara Stempień
Dodano przez: Barbara Stempień
Dodano przez: Barbara Stempień

21 marca 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się pierwsze w 2018 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady podjęli uchwały odnośnie akceptacji sprawozdania WUP za 2017 rok, przyjęcia projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok, wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na...

Dodano przez: Barbara Stempień

12 grudnia 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się ostatnie w 2017 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie Rady podjęli uchwały odnośnie zmian w wykazie zawodów deficytowych w województwie zachodniopomorskim, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty oraz wprowadzenia trzech nowych kierunków kształcenia w wojewó...