Sprawozdania z działalności WRRP

Sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Okresowe sprawozdania wojewódzkich rad rynku pracy, zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.), przedstawiane są Radzie Rynku Pracy.

W sprawozdaniach uwzględniane są następujące dane:

  • liczba spotkań Rady,
  • wiodące tematy,
  • przyjęte stanowiska i uchwały,
  • zrealizowane szkolenia członków Rady.

Roczne sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie dostępne są w plikach poniżej.