Konkurs na najlepszy artykuł/ reportaż pt. „Środki z EFS zmieniły moje życie” dla dziennikarzy Pomorza Zachodniego

Dodano przez: Angelika Gołaś

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dnia 2 kwietnia 2014 roku ogłosił konkurs na najlepszy artykuł/ reportaż o EFS pod hasłem „Środki z EFS zmieniły moje życie”, skierowany do dziennikarzy województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu była promocja wsparcia otrzymanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie zachodniopomorskim a także wskazanie możliwości skorzystania z EFS poprzez opisanie w ciekawy i inspirujący sposób, jak środki pozytywnie zmieniają życie mieszkańców Pomorza Zachodniego.

W odpowiedzi na konkurs zgłoszonych zostało łącznie 6 artykułów/ reportaży przygotowanych przez dziennikarzy województwa zachodniopomorskiego. Charakteryzowały się one oryginalnością ujęcia zagadnienia, pomysłowością a także jakością i przystępnością stylu, narracji filmowej oraz dźwiękowej.

W dniu 21 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej nadesłane reportaże i artykuły, podczas którego uznanie jury zyskał jeden artykuł prasowy i reportaż telewizyjny. W skład Jury wchodzili przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej „Pomorze Zachodnie” a także Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydziału Filologicznego.

Konkurs trwał w okresie od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 12 maja 2014 r.

Lista osób nagrodzonych:
I miejsce:  Paulina Targaszewska za artykuł prasowy pt. „Dali mi wędkę i nauczyli łowić”.
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: nie przyznano

Wyróżnienia otrzymali:
-  Lidia Pawłowska i Mateusz Frąckowiak za reportaż telewizyjny pt. „Spełnić swe marzenia”.

W dniu 11 czerwca 2014 roku podczas konferencji naukowej pt.” Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno – gospodarczym regionu”, która odbyła się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie, nastąpiło uroczyste zakończenie konkursu na najlepszy artykuł/ reportaż o EFS pod hasłem „Środki z EFS zmieniły moje życie”, skierowany do dziennikarzy województwa zachodniopomorskiego.

Podczas uroczystości, w której wzięło udział ponad 150 osób zostały wręczone nagrody główne wraz z wyróżnieniami przez Panią Katarzynę Brzychcy Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie a także Panią Annę Świebocką – Nerkowską Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.