Najczęściej zadawane pytania

Czy szkolenia specjalistyczne i doradztwo specjalistyczne grupowe w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udzielone w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania wsparcia podstawowego stanowi pomoc publiczną? [wydrukuj ]

Czy w przypadku przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni/spółdzielni socjalnej ma również zastosowanie pomoc de minimis i czy przyznawana jest ona każdemu uczestnikowi, czy też założonej spółdzielni/spółdzielni socjalnej?

Czy w ramach Poddziałania 8.1.2 można zorganizować szkolenia, które nie będą miały charakteru pomocy publicznej?

W jaki sposób należy dokumentować wkład własny wnoszony w formie wynagrodzeń?

W jakiej postaci można wnieść wkład prywatny?

W jakiej wysokości wnoszą wkład prywatny przedsiębiorcy, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą?

Kto wnosi wkład prywatny?

Kto kieruje uczestników na szkolenia? - sami się zgłaszają? (i wtedy nie występuje pomoc publiczna dla ich firmy) - czy może ich kierować tylko przedsiębiorstwo? Czyli umowa o szkoleniu zawarta jest pomiędzy projektodawca firmą i występuje pomoc publiczna dla firmy)

Jak w przypadku projektu szkoleniowego dotyczącego Poddziałania 8.1.1 (typ projektu 1, szkolenia otwarte) skierowanego do małych i mikro przedsiębiorstw efekt zachęty zostanie spełniony?

Czy typ projektu podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo, realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2, jest objęty pomocą publiczną?

Strona 4 z 5 stron ‹ Pierwsza  < 2 3 4 5 >