Ogólnopolska sieć współpracy w ramach badań regionalnych rynków pracy i ewaluacji PO KL

Ogólnopolska sieć współpracy w ramach badań regionalnych rynków pracy i ewaluacji PO KL

„Ogólnopolska sieć współpracy w ramach badań regionalnych rynków pracy i ewaluacji PO KL" jest realizowana w ramach grantu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jej liderem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Głównym celem istnienia sieci jest nawiązanie stałej współpracy międzyregionalnej w obszarze badań i analiz oraz ewaluacji interwencji na regionalnych rynkach pracy. Podstawowymi elementami, na których opiera się sieć są istniejące w poszczególnych województwach Obserwatoria Rynku Pracy (bądź podmioty spełniające podobną rolę) oraz jednostki ewaluacyjne w poszczególnych Instytucjach Pośredniczących I i II stopnia. W ramach działań sieci, których realizację zaplanowano do listopada 2011 roku, instytucje partnerskie będą wymieniać doświadczenia poprzez przegląd zrealizowanych badań oraz przeprowadzonych ewaluacji, zacieśniać dotychczasową współpracę, koordynować plany badań i ewaluacji interwencji na rynku pracy, i cały czas pracować nad wypracowaniem modelu przepływu informacji, gromadzenia danych oraz wykorzystania źródeł informacji.

Ogólny kierunek współpracy dotyczy przede wszystkim usprawnienia i podniesienia efektywności wdrażania PO KL, ale także pośrednio poprawy sytuacji na rynku pracy, a wypracowane rozwiązania będą mogły być łatwo adaptowane w innych obszarach interwencji takich jak edukacja, przedsiębiorczość, innowacyjność czy wykluczenie społeczne.

Dotychczasowymi partnerami sieci są: 

 • Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego; 
 • Urząd Marszałkowski woj. Lubuskiego;
 • WUP w Zielonej Górze; 
 • Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego; 
 • WUP w Wałbrzychu;
 • Urząd Marszałkowski woj. Lubelskiego; 
 • WUP w Lublinie; 
 • Urząd Marszałkowski woj. Małopolskiego; 
 • Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego; 
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych;
 • WUP w Warszawie;
 • WUP w Rzeszowie
 • WUP w Łodzi; 
 • WUP w Gdańsku; 
 • WUP w Poznaniu; 
 • WUP w Toruniu; 
 • WUP w Olsztynie; 
 • WUP w Opolu;
 • WUP w Białymstoku, 
 • ROPS w Białymstoku;
 • Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku;
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Centrum Badań i Analiz w Białymstoku;
 • przy czym jednym z głównych celów sieci jest jej rozszerzenie na obszar wszystkich województw.

Do pobrania"Raport z realizacji grantu oraz modele współpracy"

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.