Paszport do przedsiębiorczości

 1. DANE OGÓLNE
  Nazwa projektu Paszport do przedsiębiorczości
  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  Numer i nazwa działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
   
 2. PROJEKTODAWCA
  Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
  PATNERZY brak
   
 3. CZAS TRWANIA PROJEKTU
  Od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2010
   
 4. CEL PROJEKTU
  Głównym celem projektu jest wsparcie powstających firm w regionie i zdolności ich przetrwania oraz popularyzacja postaw przedsiębiorczych i kreatywnych. Celem projektu jest również, aby przez pierwszy rok zapewnić firmom trwałość i ciągłość funkcjonowania, dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm, upowszechnienie dobrych praktyk.
   
 5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)
  Projekt jest adresowany do grupy 120 osób zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Grupa docelowa składa się w większości z kobiet (50%), a 35% uczestników to osoby przed 25 rokiem życia.
   
 6. DZIAŁANIA

  Rekrutacja
  Rekrutacja prowadzona na terenie całego województwa zachodniopomorskiego, uzupełniona akcją promocyjną (ogłoszenia w prasie, TVP3 i Internecie). Cztery spotkania informacyjne z uczestnikami przed każdą edycją (Koszalin, Szczecin, Świnoujście, Wałcz) na temat założeń projektu. Przeprowadzenie naboru na podstawie formularzy zgłoszeniowych i rozmów kwalifikacyjnych, w których bierze udział doradca zawodowy i koordynator do spraw merytorycznych/menadżer projektu. Przygotowanie przez komisję kwalifikacyjną ostatecznej listy uczestników.

  Zadania (Najważniejsze elementy projektu)
  Szkolenie „5 dni do przedsiębiorczości"
  Doradztwo podstawowe „Mój plan na biznes"
  Przyznanie „Paszportów do przedsiębiorczości"
  Udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorstw oraz finansowe wsparcia pomostowe
  Doradztwo zawodowe i szkolenia specjalistyczne
   
 7. REZULTATY

  Rezultaty twarde
  Udział w szkoleniach - 120 osób
  Podjęcie własnej działalności gospodarczej i otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości 40 tysięcy zł., finansowe wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy w wysokości 1100 zł.(w tym 6 uczestników otrzyma wsparcie pomostowe przedłużone do 12 miesięcy) - 36 uczestników
  Otrzymanie „paszportu Przedsiębiorczości" - 60 uczestników
  Specjalistyczne doradztwo i szkolenia dla 36 uczestników

  Rezultaty miękkie
  Poszerzenie wiedzy na temat aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i wzrost umiejętności praktycznych u 98% osób
  Rozwinięcie zdolności interpersonalnych - 60 % osób
  Podniesienie poziomu samooceny - 60% osób
  Wzrost zaufania uczestników do instytucji wsparcia dzięki prezentacji dobrych praktyk - 60% osób
  Wzrost motywacji do prowadzenia własnych firm - 60% osób

KONTAKT
www.paszport.zarr.com.pl