ZAN - Zachodniopomorska Akademia Nauczyciela

Głównym celem jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do wymogów strategicznych kierunków rozwoju regionu i zapotrzebowania na nowe umiejętności prowadzące do podniesienia procesu nauczania oraz poprawy jakości zarządzania w systemie oświaty w województwie zachodniopomorskim.

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu ZAN - Zachodniopomorska Akademia Nauczyciela

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Numer i nazwa działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

2. PROJEKTODAWCA Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie

PATNERZY brak

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 1 września 2008 do 31 grudnia 2010

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do wymogów strategicznych kierunków rozwoju regionu i zapotrzebowania na nowe umiejętności prowadzące do podniesienia procesu nauczania oraz poprawy jakości zarządzania w systemie oświaty w województwie zachodniopomorskim. Projektodawca chce uwzględnić tu wykształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi w procesie dydaktycznym, podniesienie umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej, wykształcenie umiejętności stosowania wybranych metod doskonalących warsztat pracy nauczyciela oraz doskonalenie kadry kierowniczej w zakresie kierowania placówką oświatową.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt kierowany jest do grupy 806 nauczycieli czynnych zawodowo z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Beneficjenci rekrutowani są poprzez zamieszczenie informacji o projekcie i warunkach naboru w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej FRDL. Osoby zainteresowane składają kartę zgłoszenia, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zadania (Najważniejsze elementy projektu)

Kursy doskonalące zawierające następujące bloki tematyczne:

 • Blok zajęć komputerowych
 • Blok języków obcych
 • Blok terapii pedagogicznej
 • Blok doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela
 • Blok doskonalenia kadry kierowniczej

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Udział 806 nauczycieli w kursach o tematyce przewidzianej w projekcie
 • Udział 120 osób w kursach bloku komputerowego
 • Udział 150 osób w kursach językowych
 • Udział 140 osób w kursach bloku terapii pedagogicznej
 • Udział 136 osób w kursach bloku dotyczącego warsztatu pracy nauczyciela
 • Udział 140 osób w kursach dotyczących roli i zadań nauczyciela
 • Udział 120 osób w kursach doskonalących kadrę kierowniczą
 • Ukończenie przez 80% uczestników kursów z otrzymaniem certyfikatu i zaświadczenia
 • Zrealizowanie łącznie 1047 godzin dydaktycznych

Rezultaty miękkie

 • Wzrost umiejętności uczestników w zakresie tematyki ukończonego konkursu
 • Zwiększenie szans rozwoju indywidualnego
 • Zwiększenie szans na awans zawodowy
 • Podniesienie poziomu jakości nauczania

8. KONTAKT www.frdl.szczecin.pl