Działania

Postawy edukacyjne i zawodowe studentów kierunków inżynierskich na zachodniopomorskich uczelniach.​

Celem badania było poznanie postaw wobec rynku pracy oraz edukacji studentów kierunków inżynieryjnych studiujących na zachodniopomorskich uczelniach. Problematyka badania powiązana  jest m.in. z realizacją programu polityki rynku pracy samorządu województwa zachodniopomorskiego, z planami strategicznymi w zakresie rozwoju tzw. regionalnych specjalizacji, jak również z realizacją zadań wynikających z  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy​.