Wydarzenia

Kampania informacyjna Jobs for young people – Praca dla młodych
Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

Polska sieć EURES na zlecenie Komisji Europejskiej prowadzi kampanię informacyjną dla osób młodych Jobs for young people – Praca dla młodych. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości na temat zasad bezpieczeństwa przy poszukiwaniu pracy za granicą wśród młodych absolwentów i studentów.

Europejska Pula Talentów – pomoc dla Ukrainy/ European Talent Pool - допомога Україні
Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś objęta/objęty ochroną czasową? Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy? Unijny projekt pilotażowy „EU Talent Pool – Pilot” jest dla Was!

Ви українець, який покинув свою країну через війну і перебуваєте під тимчасовим захистом?

Ви польський роботодавець, який шукає працівників з України? Пілотний проект ЄС «EU Talent Pool – Pilot» для вас!

Europejski tydzień informacyjny dla pracowników sezonowych
Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

W dniach 20-24 września 2021 r. w ramach tzw. "Week of Action /Tydzień działania" nastąpi kulminacja wydarzeń organizowanych w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy nt. pracy sezonowej w UE.

Kampania informacyjna na temat praw pracowników sezonowych w UE – „Rights for all seasons /Prawa przez cały rok”
Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

Europejski Urząd ds. Pracy wraz z siecią EURES prowadzi kampanię informacyjną na temat bezpieczeństwa pracy sezonowej. Jej celem jest podniesienie świadomości pracowników sezonowych na temat ich praw, obowiązków i usług doradczych.

Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje webinar na temat uznawania polskich kwalifikacji w Niemczech, który odbędzie się 25 listopada 2020 r. o godzinie 15.30.  

Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

Komisja Europejska uruchomiła nową stronę internetową nt. warunków przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej: https://reopen.europa.eu/pl

Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

Komisja Europejska zachęca osoby poszukujące pracy oraz pracodawców do wypełnienia ankiety na temat usług EURES.

Infolinia dla Polaków pracujących w Niemczech
Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

W związku z ogłoszoną pandemią koronarwirusa, w Niemczech została zawieszona bezpośrednia obsługa klientów urzędów pracy (Bundesagentur für Arbeit) do odwołania.

Została jednak uruchomiona infolinia w języku polskim dla osób, które chcą dowiedzieć się czy i jakie świadczenia przysługują im w związku z pracą w Niemczech.

Wirtualne targi pracy „Discover Poland! Work with us”
Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników ?

Weź udział w wirtualnych targach pracy:

"Discover Poland ! Work with us"

“Nie jestem na sprzedaż” - XI Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi
Dodano przez: Katarzyna Burdzińska
Z okazji „XI Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi  - 18 października 2018” Doradcy EURES z WUP w Szczecinie uczestniczyli w zorganizowanym przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie spotkaniu z młodzieżą poświęconym problematyce handlu ludźmi.