Europejski tydzień informacyjny dla pracowników sezonowych

Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

W dniach 20-24 września 2021 r. w ramach tzw. "Week of Action /Tydzień działania" nastąpi kulminacja wydarzeń organizowanych w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy nt. pracy sezonowej w UE.

Każdego roku prawie 1 mln obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia.

Pracownicy sezonowi mogą być jednak bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy. Często brakuje im informacji o ich prawach, obowiązkach i usługach wsparcia, a także mogą być bardziej narażeni na nadużycia.

Pandemia COVID-19 pogorszyła tę sytuację i naraziła ich na zwiększone ryzyko. Aby zapewnić pracownikom sezonowym dobre warunki pracy, Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) we współpracyz Komisją Europejską prowadzi kampanię informacyjną Rights for all seasons /Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są  w krajach UE.

W ramach "Week of Action /Tydzień działania" w całej Polsce zostaną zorganizowane spotkania informacyjne, targi pracy, warsztaty, konsultacje oraz wielu innych wydarzeń.

Szczegółowe informacje na temat organizowanych wydarzeń znajdują się w kalendarzu wydarzeń na krajowej stronie sieci EURES: Kalendarz wydarzeń.

lub pod linkiem do artykułu:

Poland to host week of events for jobseekers and employers on seasonal work abroad / Polska będzie gospodarzem tygodnia wydarzeń dla poszukujących pracy i pracodawców dotyczących pracy sezonowej za granicą na stronie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA).

Źródło: Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej