Skorzystali Państwo z usług EURES? Prosimy o wyrażenie Państwa opinii. Ankieta

Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

Komisja Europejska zachęca osoby poszukujące pracy oraz pracodawców do wypełnienia ankiety na temat usług EURES.

Komisja Europejska rozpoczęła realizację ewaluacji usług EURES i zachęca osoby poszukujące pracy oraz pracodawców, którzy skorzystali z pomocy sieci w latach 2016-2020 do wypełnienia ankiety internetowej:

Ankieta jest dostępna w języku angielskim, a jej wypełnienie powinno zająć 15 minut.

Podczas ewaluacji Komisja Europejska gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych i poszanowanie  prywatności każdego obywatela i organizacji w myśl polityki „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe”, opartej na rozporządzeniu (UE) 2018/1725 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje UE.

Ostatecznym terminem na wypełnienie ankiety jest 26 czerwca 2020 r.

Dziękujemy za Państwa udział w ewaluacji.