Europejska Pula Talentów – pomoc dla Ukrainy/ European Talent Pool - допомога Україні

Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś objęta/objęty ochroną czasową? Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy? Unijny projekt pilotażowy „EU Talent Pool – Pilot” jest dla Was!

Ви українець, який покинув свою країну через війну і перебуваєте під тимчасовим захистом?

Ви польський роботодавець, який шукає працівників з України? Пілотний проект ЄС «EU Talent Pool – Pilot» для вас!

Komisja Europejska wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Pracy oraz Europejską Siecią Służb Zatrudnienia (EURES) uruchomiła projekt pilotażowy „EU Talent Pool – Pilot”.

Projekt umożliwia osobom z Ukrainy, objętym ochroną czasową na terenie Unii Europejskiej, dostęp do Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej: https://eures.ec.europa.eu oraz stworzenie tam swojego CV, które będzie dostępne dla zweryfikowanych pracodawców z Polski oraz pracodawców
z UE w bazie: Znajdź kandydatów do pracy.

Мільйони людей, які тікали від російської агресії в Україні , знайшли притулок у Польщі завдяки спеціальним польським законам та в ЄС завдяки директиві ЄС про тимчасовий захист.

Генеральний директорат з питань міграції та внутрішніх справ та Генеральний директорат з питань зайнятості, соціальних питань та інклюзії Європейської Комісії спільно з Європейським бюро праці та Європейською мережею служб зайнятості (EURES) запустили пілотний проект, що дозволяє людям з України з тимчасовим захистом в Європейському Союзі створіть своє резюме, щоб показати його перевіреним роботодавцям з Польщі та роботодавцям з ЄС у базі даних резюме на порталі EURES .

Польська мережа EURES бере участь у пілоті, завдяки чому надає додаткові послуги для біженців з України та польських роботодавців , щоб полегшити зв’язок шукачів роботи з України з польськими роботодавцями.

Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт https://eures.praca.gov.pl/europejska-pula-talentow-pomoc-dla-ukrainy.

Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś objęta/objęty ochroną czasową?

Masz bezpłatny dostęp do następujących usług:

  • informacje i doradztwo nt. życia i pracy w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE/EFTA, w tym nt. poszukiwania pracy w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy oraz wojewódzkiej komendzie OHP
  • dostęp do samoobsługowych usług online na portalu EURES  oraz polskiej stronie internetowej EURES w formie dostępu do:
  • informacji nt. warunków życia i pracy w Polsce oraz w UE/EFTA,
  • przeglądania bazy ofert pracy,
  • rejestracji profilu zawodowego w bazie CV w ramach projektu pilotażowego „EU Talent Pool - Pilot”.

Ви українець, який покинув свою країну через війну і перебуваєте під тимчасовим захистом?

Ви маєте безкоштовний доступ до наступних послуг:

  • інформація та консультації щодо життя та роботи в Польщі та в інших країнах-членах ЄС/ЄАВТ, включаючи пошук роботи в кожному воєводському та повітовому бюро праці та воєводському штабі OHP
  • доступ до онлайн -сервісів самообслуговування на порталі EURES  і польському сайті EURES у формі доступу до:
  • інформація про умови життя та роботи в Польщі та в ЄС/ЄАВТ,
  • переглядати базу даних пропозицій роботи,
  • реєстрація професійного профілю в базі CV за пілотним проектом «EU Talent Pool - Pilot».

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy?

Zarejestruj się na portalu EURES i przeszukuj CV kandydatów do pracy z Ukrainy a także cudzoziemców z państw członkowskich UE/EFTA.

Wejdź na portal EURES i zarejestruj konto za pośrednictwem EU-Login a następnie skorzystaj z funkcji Znajdź kandydatów (Find candidates).

 Więcej informacji znajdziesz na stronie - https://eures.praca.gov.pl/europejska-pula-talentow-pomoc-dla-ukrainy.  

PROJEKT TRWA DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA OBOWIĄZYWANIA NA TERENIE UE przepisów  DYREKTYWY O OCHRONIE CZASOWEJ.