Kampania informacyjna na temat praw pracowników sezonowych w UE – „Rights for all seasons /Prawa przez cały rok”

Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

Europejski Urząd ds. Pracy wraz z siecią EURES prowadzi kampanię informacyjną na temat bezpieczeństwa pracy sezonowej. Jej celem jest podniesienie świadomości pracowników sezonowych na temat ich praw, obowiązków i usług doradczych.

Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają szereg praw, jednak tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy. Pandemia COVID-19 pogorszyła tę sytuację i naraziła ich na zwiększone ryzyko. Aby zapewnić pracownikom sezonowym dobre warunki pracy, Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską rozpoczął kampanię informacyjną Rights for all seasons /Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są  w krajach UE.

Przydatne informacje na temat warunków pracy sezonowej, promowanie wiedzy o obowiązujących przepisach i zasadach bezpieczeństwa – to główne cele kampanii „Praca sezonowa z EURES". Sieć chce przekazać pracownikom sezonowym, że mają oni prawo do sprawiedliwych warunków pracy w innym kraju oraz że mogą zwrócić się do różnych instytucji, sieci unijnych czy partnerów społecznych o pomoc i aktualne informacje.
 

W ramach kampanii na stronie internetowej www.eures.praca.gov.pl w zakładce PRAWA PRZEZ CAŁY ROK publikowane będą praktyczne informacje skierowane do pracowników sezonowych. Udostępniony został również film na temat kampanii.

#Rights4AllSeasons
#EURESeasonalWork

 

1. Praca sezonowa w Holandii - materiały filmowe
2. Pracujesz w Niemczech jako pracownik sezonowy i potrzebujesz pomocy?
3. Praca sezonowa w Holandii - przydatne informacje
4. Praca sezonowa w Niemczech - przydatne informacje
5. Raport Komisji Europejskiej nt. pracowników sezonowych