Kampania informacyjna Jobs for young people – Praca dla młodych

Dodano przez: Katarzyna Burdzińska

Polska sieć EURES na zlecenie Komisji Europejskiej prowadzi kampanię informacyjną dla osób młodych Jobs for young people – Praca dla młodych. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości na temat zasad bezpieczeństwa przy poszukiwaniu pracy za granicą wśród młodych absolwentów i studentów.

Kampania ma za zadanie wesprzeć młodych ludzi,  których pandemia COVID-19 pozbawiła wielu możliwości, a utrzymujące się wysokie wskaźniki bezrobocia wśród tej grupy w Unii Europejskiej nadal stanowią wyzwanie dla państw członkowskich.

Działania w ramach kampanii mają na celu podniesienie świadomości wśród młodych ludzi na temat usług sieci EURES oraz zwiększenie liczby młodych osób korzystających ze wsparcia EURES przede wszystkim w zakresie:

  • informacji na temat bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą na unijnym rynku pracy,
  • wsparcia podczas i po rekrutacji międzynarodowej,
  • doradztwa na temat potrzeb unijnych rynków pracy na konkretne umiejętności,
  • informacji o tendencjach na europejskich rynkach pracy, co może ułatwić świadome wybory zawodowe.

Zapraszamy do śledzenia kampanii w mediach społecznościowych używając #EURES4Youth oraz sprawdzania działań w kalendarzu wydarzeń na stronie głównej polskiej sieci EURES: https://eures.praca.gov.pl/pl/strona-glowna.