Jak szukać pracy

CHCESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY?

Rynki pracy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego obszaru gospodarczego i Szwajcarii są otwarte dla obywateli polskich.

NIE SZUKAJ W CIEMNO - ZAUFAJ EURES!

ZYSKASZ DOSTĘP DO SPRAWDZONYCH OFERT PRACY I RZETELNYCH INFORMACJI! 

CZYM JESTEŚMY?

EURES (EURopean Employment Services) - Europejskie Służby Zatrudnienia

to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia (urzędów pracy), wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach UE oraz EOG i Szwajcarii.
Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem działania EURES jest wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy, poprzez:

 • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
 • informowanie o warunkach życia i pracy w krajach UE/EOG.

Sieć EURES nastawiona jest na:

 • informowanie
 • doradztwo
 • wspomaganie

poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim,
pracodawców z EOG, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.

W CZYM MOŻEMY POMÓC TOBIE?

Udzielamy bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej.        

Udzielamy pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

Informujemy o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Przeciwdziałamy i zwalczamy pojawiające się przeszkody w mobilności w dziedzinie zatrudnienia.

Informujemy pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES.

Inicjujemy projekty o zasięgu międzynarodowym.

SKORZYSTAJ Z NASZYCH NARZĘDZI ON-LINE!

Europejski Portal Mobilności Zawodowej – www.eures.europa.eu, umożliwia:

 • wyszukiwanie ofert pracy (największa wyszukiwarka w Europie),
 • zamieszczenie oferty pracy,
 • zamieszczanie CV,
 • zarejestrowanie się w celu otrzymywania pocztą elektroniczną powiadomień o pojawieniu się w witrynie odpowiednich ofert pracy.

Europejski Portal Mobilności Zawodowej to również aktualna i szczegółowa baza wiedzy na temat warunków życia i pracy w Europie.

Znajdziesz tam informacje na temat:

 • warunków zatrudnienia,
 • niezbędnych formalności,
 • podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • opieki zdrowotnej,
 • kosztów utrzymania.

Europejski Portal Mobilności Zawodowej odpowie na Twoje pytania dotyczące praktyk, staży oraz możliwości kształcenia za granicą.

Praktyczne informacje i oferty pracy za granicą znajdziesz również na krajowej stronie EURES: www.eures.praca.gov.pl.

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

Działając ramach EURES – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie świadczy bezpłatne usługi dla:

przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z zagranicy,
oraz dla osób poszukujących pracy za granicą

Przedstawiciela EURES znajdziesz w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy 
w Polsce:

w WUP – służą pomocą Doradcy i Asystenci EURES,
w PUP – pośrednicy pracy.

Kadra EURES dostarcza informacji na temat możliwości podjęcia pracy za granicą oraz udziela praktycznych wskazówek związanych z przeprowadzką do innego kraju.

WSZYSTKIE USŁUGI EURES SĄ BEZPŁATNE