Bezpieczne wyjazdy za granicę

Otwarte granice i możliwość wyjazdu do pracy za granicą to olbrzymia szansa, ale jednocześnie duże zagrożenie dla osób poszukujących pracy. Musimy uświadomić sobie, że nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych i podjąć działania, które uchronią nas przed przykrymi i niebezpiecznymi zdarzeniami.

BEZPIECZNY WYJAZD W SIEDMIU KROKACH:

krok pierwszy: NIE KORZYSTAJ Z OFERT NIESPRAWDZONYCH PRACODAWCÓW

Powinniśmy sprawdzić swojego pracodawcę: obejrzyj stronę internetową pracodawcy, poznać opinie innych pracowników na temat pracodawcy przeglądając odpowiednie fora internetowe. Powinniśmy unikać ofert pracy zawierających jedynie szczątkowe dane kontaktowe (np. tylko numer telefonu) oraz pośredników, którzy spotykają się z kandydatami do pracy poza biurem firmy (np. w restauracji). Może się okazać, że taka firma w ogóle nie istnieje!

krok drugi: SPRAWDŹ AGENCJĘ ZATRUDNIENIA

Wykaz legalnie działających agencji zatrudnienia znajduje się na stronie:

www.kraz.praca.gov.pl

Nie płać za pośrednictwo pracy!

Agencje zatrudnienia nie może pobierać od poszukujących pracy za granicą żadnych opłat, za wyjątkiem kwot
z tytułu faktycznie poniesionych kosztów tj.:

 • dojazd do pracy i powrót,
 • tłumaczenie dokumentów,
 • badania lekarskie, wydatki związane z uzyskaniem wizy.

Agencja ma obowiązek zawarcia pisemnej umowy z osobą kierowaną do pracy, w której będą podane:

 • nazwa zagranicznego pracodawcy,
 • okres zatrudnienia,
 • rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia,
 • warunki ubezpieczenia społecznego oraz od NNW,
 • obowiązki i uprawnienia, osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia.

Zwróć uwagę na odszkodowania jakie musisz zapłacić na rzecz agencji np. w przypadku rezygnacji z pracy.

Pamiętaj, że pracodawca zapewnia ubezpieczenie w miejscu pracy, ale ubezpieczenie poza miejscem pracy i na czas podróży jest sprawą pracownika.

Elementy umów między agencjami zatrudnienia, a osobami kierowanymi do pracy szczegółowo określają: art. 85 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

krok trzeci: NIE PODEJMUJ PRACY „NA CZARNO”

Pamiętaj, legalna praca jest podstawą Twojego bezpieczeństwa! Pracując bez umowy możesz nie otrzymać wynagrodzenia, przepracowany okres nie wlicza się do Twojego stażu pracy, nie masz opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, wypadkowe, emerytalne.

krok czwarty: NIE ODDAWAJ ORYGINAŁÓW  DOKUMENTÓW

Przed wyjazdem zrób kserokopie dokumentów tożsamości w kilku egzemplarzach(paszport, dowód osobisty, prawo jazdy), jedną zostaw rodzinie, a pozostałe zabierz do wykorzystania dla potrzeb pracodawcy, przewoźnika itd. (oryginały do wglądu)

krok piąty: UTRZYMUJ KONTAKT Z BLISKIMI

Należy poinformować rodzinę o tym dokąd wyjeżdżamy, u jakiego pracodawcy podejmujemy zatrudnienie, kiedy zamierzamy wrócić do kraju. Warto umówić się z rodziną na regularne kontakty, których brak może świadczyć o tym, że grozi Ci niebezpieczeństwo.

krok szósty: REALNIE OCEŃ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

Podstawowa znajomość języka kraju, do którego wyjazd planujesz może mieć znaczenie dla Twojego bezpieczeństwa, nawet jeśli nie będzie konieczna przy wykonywaniu pracy.

Agencja zatrudnienia powinna przedstawić Ci umowę w formie pisemnej w języku dla Ciebie zrozumiałym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wszelkich kwestii spornych między pracownikiem a pracodawcą jest sąd kraju, w którym podjąłeś pracę.

W przypadku stosowania wobec Ciebie przymusu fizycznego lub psychicznego, pracy niewolniczej, wykorzystywania seksualnego koniecznie zgłoś sprawę policji!

krok siódmy: PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU

 • nie wyjeżdżaj „w ciemno”,
 • zapoznaj się z warunkami życia i pracy w kraju, do którego planujesz wyjechać,
 • warto zapewnić sobie miejsce do zamieszkania, przy czym nie należy płacić za zakwaterowanie przed wyjazdem za granicę,
 • zdobądź informacje o miejscu zakwaterowania i jego wyposażeniu,
 • zabierz ze sobą: pieniądze (w kwocie zapewniającej utrzymanie do czasu otrzymania pierwszej wypłaty), telefon (z aktywnym roamingiem), kontakty do polskich placówek konsularnych w danym kraju,
 • jeśli masz możliwość kup przed wyjazdem bilet powrotny, zabierz dokumenty potwierdzające uprawnienie
 • do korzystania z opieki medycznej (EKUZ),
 • rozważ wykupienie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków,
 • zabierz CV przetłumaczone na język obcy i dokumenty potwierdzające Twoje doświadczenie i kwalifikacje.

 

WYBRANE POLSKIE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE

Ambasada RP w Królestwie Hiszpanii

Madryt, Guisando 23 bis, 28035

Tel.: +34 913 736605. Tal. dyżurny +34 913 769551

madryt.amb.sekretariat@msz.gov.pl

www.madryt.polemb.net

Ambasada RP w Królestwie Niderlandów

Haga, Alexanderstraat 25, 2514 JM

Tel. 3170 7990 100. Tel. +3170 7990 110

Tel. dyżurny: +31 615 852 600

haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl

www.haga.polemb.net

Ambasada RP w Republice Federalnej Niemiec

Berlin, Lassenstr. 19-21, 14193

Tel.: +49 30 223130. Tel. dyżurny: +49 1637887676

berlin.amb.sekretariat@msz.gov.pl

www.berlin.polemb.net

Ambasada RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Londyn, 47 Portland Place, W1B 1JH

Tel.: +44 2072913520. Tel. dyżurny: +44 2072913543

london@msz.gov.pl

www.londyn.polemb.net

Ambasada RP w Irlandii

Dublin, 5 Ailesbury Road, Dublin 4

Tel. dyżurny: +353 1 2830855

dublin.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Ambasada RP w Republice Włoskiej

Rzym, Via Pietro Paolo Rubens 20 00197

Tel.: +39 06 362 04 204, Tel.: +39 06 362 04 300

Tel. Dyżurny: +39 06 362 04 200

rzym.amb.sekretariat@msz.gov.pl

www.rzym.polemb.net