Неурядові організації/ Organizacje pozarządowe

Неурядові організації / Organizacje pozarządowe

Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie
http://www.ukraincy.org/
ul. Mickiewicza 45,
tel. +48 91 422 16 96,
zupszczecin@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Refugees Szczecin
Щецин відкритий для біженців! Сайт асоціації, яка працює за толерантність, відкритість і проти ненависті. Збір матеріальний. Допомога в прийнятті біженців. Прийомний пункт приймає біженців, які не мають місця для ночівлі.
Szczecin jest otwarty na uchodźców! Strona stowarzyszenia działającego na rzecz tolerancji, otwartości i przeciwko nienawiści. Zbiórki rzeczowe. Pomoc w przyjmowaniu uchodźców. Do punktu recepcyjnego zgłaszają cię Ci uchodźcy, którzy nie mają się, gdzie schronić.
https://www.refugees.szczecin.pl/
refugeeszczecin@gmail.com
Dworcowa 2 70-206 Szczecin
Tel. 48 737 332 559

Stowarzyszenie Mi – Gracja
Діяльність Асоціації Mi-Gracja в основному включає інформаційну, просвітницьку, мистецьку діяльність та надання психологічної підтримки.
Działalność Stowarzyszenia Mi-Gracja obejmuje głównie działania informacyjne, edukacyjne, artystyczne i udzielanie wsparcia psychologicznego.
www.mi-gracja.pl
migracja.szczecin@gmail.com
tel.: 603417521
al. Wojska Polskiego 90

Caritas Szczecin
У зв’язку з ситуацією в Україні Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej веде Центр Допомоги Мігрантам та Біженцям.
W związku z sytuacją na Ukrainie Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej prowadzi Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
https://caritas.szczecin.pl/aktualnosci-pokaz-1046/pomoc_ukrainie.htm
biuro.fami.szczecin@caritas.org.pl
ul. Henryka Wieniawskiego 5
71-142 Szczecin
Tel. 607 790 637