Для роботодавця / Dla Pracodawcy

Jak zatrudnić obywatela z Ukrainy?

W związku z tym, że obywatele Ukrainy mają swobodny dostęp do rynku pracy ich zatrudnianie odbywa się na dokładnie takich samych zasadach co zatrudnianie obywateli Polski. Dotyczy to również procesu rekrutacji i zgłaszania ofert pracy do powiatowych urzędów pracy.

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy poprzez formularz online na stronie https://www.praca.gov.pl lub na email urzędu pracy lub osobiście w najbliższym powiatowym urzędzie pracy.

Kontakt do powiatowych urzędów pracy województwa zachodniopomorskiego:
www.wup.pl/pl/urzad/powiatowe-urzdy-pracy/

W celu zgłoszenia oferty pracy przygotuj następujące informacje:

 • nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,
 • nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • ogólny zakres obowiązków,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
 • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
 • datę rozpoczęcia pracy,
 • informację o systemie i rozkładzie czasu pracy,
 • system wynagradzania,
 • wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej,
 • jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości,
 • w uwagach oferty dodaj komentarz, że oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy.

Twoja oferta zostanie wprowadzona do systemu teleinformatycznego urzędów pracy i upowszechniona w Centralnej Bazie Ofert Pracy - https://oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim).

W załączeniu Druk krajowej oferty pracy - obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie.

Pracodawco pamiętaj, aby w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy – poprzez stronę internetową: www.praca.gov.pl. W zgłoszeniu poza danymi pracownika, firmy zatrudniającej, należy wskazać rodzaj zawartej umowy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy i miejsce jej wykonywania.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.