Aktualności

Ponad 15 mln zł na wsparcie dla obywateli Ukrainy
Dodano przez: Alicja Giszczak
21 czerwca 2022 r. w budynku Opery na Zamku w Szczecinie, podpisano umowy na realizację wsparcia dla osób, które po 24 lutego uciekły przed wojną z Ukrainy i znalazły schronienie na Pomorzu Zachodnim. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, aż 15,4 mln zł zostanie przekazanych na pomoc dla uchodźców.   Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, otworzył konferencję wyrazami uznania dla wszystkich zaangażowanych...
Działanie 6.8 (ergonomia pracy) - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej – runda I
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.
Działanie 7.6 - Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zatwierdzoną cząstkową Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22.   W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w...
KOMUNIKAT dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu jako sankcji w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
Dodano przez: Kamil Paćkowski
IP RPO WZ informuje, że IZ RPO WZ zamieściła na swojej stronie internetowej KOMUNIKAT dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu jako sankcji w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę  dla wszystkich beneficjentów programu, także realizujących projekty w ramach EFS. Przedmiotowy KOMUNIKAT znajduje się pod adresem: http://rpo.wzp.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/komunikat-dotyczacy-przeslanek-wykluczenia-z-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-lub IP RPO WZ prosi o zapoznanie...
Działanie 7.6 - Cząstkowa lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zatwierdzoną cząstkową Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie...
Szkolenie pn. Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS” - zrealizowane
Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 6 czerwca 2022 r. w formie online z wykorzystaniem platformy evenea.pl odbyło się szkolenie pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”.   Szkolenie skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt....
Działanie 8.10 -Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.10.00-IP.02-32-K74/22 w ramach Działania 8.10, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik
„Piknik Pasji - święto organizacji pozarządowych”
Dodano przez: Alicja Giszczak
W ogrodzie INKU, czyli przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie, odbył się  „Piknik Pasji". To weekendowe wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, którzy mogli spacerować pomiędzy alejkami z namiotami i dowiedzieć się czym zajmuje się dana organizacja, a także szybko sprawdzić jakie aktywności i działania realizują dla zainteresowanych.   Przy stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odwiedzający, mogli uzyskać informacje o  szkoleniach dla os...
Działanie 7.6 - Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zatwierdzoną cząstkową Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/22.   W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w...
Działanie 7.6 (K72) - Zbiorcza lista zawartych umów
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 - stan na dzień 31.05.2022 r.  Pobierz plik