Aktualności

Szczecin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”
Dodano przez: Alicja Giszczak
W dniach 19-20.08.2019 r. odbędzie się szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS” adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  
Koszalin  - Zapraszamy na szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie  z zakresu kontroli, nieprawidłowości i nadużyć w projektach EFS. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  
Działanie 7.3 - Ogólne zasady udzielania wsparcia - wersja 1.4
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym wersję 1.4 dokumentu pn. Ogólne zasady udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych w ramach Działania 7.3 RPO WZ 2014-2020 dla konkursu RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19. Pobierz plik
Działanie 8.10 - Informacja po spotkaniu w Szczecinie
Dodano przez: Alicja Giszczak
9 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.10 RPO WZ  2014-2020 (Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych ) – nr konkursu RPZP.08.10.0...
Działanie 7.3 - Spotkanie informacyjne w Szczecinie - zrealizowane
Dodano przez: Alicja Giszczak
4 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3 RPO WZ  2014-2020 (Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania  (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię  społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej ) – nr konkursu RPZP.07.03.00-IP.02-32-K51/19  
Spotkanie dotyczące niskooprocentowanych pożyczek
Dodano przez: Kamil Paćkowski
16 lipca br. o godzinie 11:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), dotyczące niskooprocentowanych pożyczek, oferowanych w zakresie projektu realizowanego w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020.
2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”– zrealizowane
Dodano przez: Alicja Giszczak
W dniach 1-2 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz księgowości w projektach.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  
Konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019” – półmetek prac za nami. Znamy nominowanych.
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Chociaż dopiero rozpoczęły się wakacje to my myślimy już o jesieni, a dokładnie o jesiennej uroczystej Gali, podsumowującej i kończącej tegoroczną edycję konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”.
Działanie 7.6 (typ I) - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.   W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze bę...
Działanie 7.3 - Aktualizacja regulaminu konkursu
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1.