Aktualności

Działanie 8.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Ponadto informujemy, iż z uwagi na fakt, iż kwota projektów pozytywnie ocenionych w ramach I fazy nie przekracza kwoty przeznaczonej na konkurs ocena strategiczna nie została przeprowadzona.   Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy...
Działanie 7.2 - Lista projektów skierowanych do II fazy oceny
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia Listę projektów w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 skierowanych do II fazy oceny. Pobierz plik   W związku...
Działanie 6.8 - Lista zawartych umów
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20 – stan na dzień 30.06.2020 r. Pobierz plik   W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.
Działanie 8.10 - Lista zawartych umów
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach naboru RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17 - stan na dzień 30 czerwca  2020 r. Pobierz plik
Działanie 8.1 - Lista zawartych umów
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach naboru RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19 - stan na dzień 30 czerwca  2020 r. Pobierz plik
Działanie 6.6 - Lista zawartych umów
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19 – stan na dzień 30.06.2020 r. Pobierz plik W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.
DOFE w tym roku odbędą się w nowej formule – wyłącznie on-line.
Dodano przez: Alicja Giszczak

Szanowni Państwo, Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) wyjątkowo w tym roku odbędą się w nowej formule – wyłącznie on-line.  
Działanie 7.6 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie...
Działanie 7.6 - Zakończenie naboru wniosków
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P01/20, w systemie LSI2014 opublikowano dokumentację aplikacyjną dla 1 wniosku, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 33 405 199,00 PLN.
Działanie 8.1 - Aktualizacja listy projektów
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku  z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Ponadto informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej. Jednocześnie podjął decyzję o...