Aktualności

2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS” – zrealizowane
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniach 9-10 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz księgowości w projektach.
Sieć włączonych i aktywnych
Dodano przez: Daniel Sawicki
Prężne i aktywne społeczności lokalne, w których nikt nie jest pomijany ani wykluczany. Taki cel stawiają sobie organizacje wspierające ekonomię społeczną zrzeszone w Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES). Dzięki temu na Pomorzu Zachodnim powstają nowe przedsiębiorstwa społeczne, a już istniejące spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia nabierają wiatru w żagle.  
Działanie 7.3 typ 1 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 31 lipca 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej RPO WZ 2014-2020.  
Działanie 7.3 - Nabór w niosków w trybie konkursowym
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 18 lipca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie...
Działanie 7.1 (typ 2) – Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Szczecinie – zrealizowane
Dodano przez: Daniel Sawicki
17 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Nabór jest zamknięty i dedykowany wyłącznie OPS i PCPR z woj....
Działanie 7.1 (typ 3) - Lista projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K36/18  dla Działania 7.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej  Regionalnego...
W trosce o najsłabszych
Dodano przez: Daniel Sawicki
Rodzice w Szczecinie wracają do pracy!
Dodano przez: Daniel Sawicki
O tym, że w żłobkach brakuje miejsc wie każdy rodzic, który choć raz próbował malucha do takiej placówki zapisać. Dzięki podmiotom, które sięgnęły po unijne dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych przybędzie 880 nowych miejsc dla maluchów. Do 2023 roku tych miejsc ma powstać 4383.  
Nowoczesna szkoła – kompetentny uczeń
Dodano przez: Daniel Sawicki
Publiczna szkoła, w której dzieci uczą się z entuzjazmem i ciekawością. Utopia? Szkoła Podstawowa w Krzęcinie pokazuje, że się da! Oferuje nie tylko minimum programowe, ale też ciekawe zajęcia dodatkowe, wygodne sale, i nowoczesne wyposażenie. Tu rozwiązuje się zagadki, rozwija się kompetencje, a wśród dzieci mających zadatki na Sherlocka Holmesa, pielęgnuje się ciekawość świata. Wszystko to dzięki pracy fantastycznych ludzi,...
Działanie 8.3- Lista projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.   Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.0...