Aktualności

Road  Trip Project dla podróżników
Dodano przez: Daniel Sawicki
Zobacz Europę i podziel się swoimi doświadczeniami. Dowiedz się, jak zostać jednym z podróżników w ramach projektu Komisji Europejskiej: "Road Trip". Podróż po Europie odbędzie się na ośmiu trasach. Aplikacje do Road Trip można składać na stronie internetowej projektu 11 lutego 2018 r. https://roadtriproject.eu/  
Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu Prasowego EFS
Dodano przez: Daniel Sawicki
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w zakresie wsparcia, jakie oferuje Europejski Fundusz Społeczny. W najnowszym wydaniu Biuletynu znajdą Państwo  informację dotyczącą wsparcia szkolnictwa zawodowego w naszym regionie. Niewątpliwie szkoły zawodowe powinny stanowić zaplecze rynku pracy, dając uczniom wysokie prawdopodobieństwo zatrudnienia, zaś przedsiębiorcom wykwalifikowaną kadrę. Aby uczynić z tej ścieżki edukacyjnej wartościową drogę do dorosłego życia...
Działanie 7.1 - Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Koszalinie
Dodano przez: Daniel Sawicki
16 stycznia 2018 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014–2020 – Typ 1 projektu. Działanie to realizowane będzie w trybie...
Działanie 7.1 - Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Szczecinie
Dodano przez: Daniel Sawicki
12 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014–2020 – Typ 1 projektu. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym ...
Ty też możesz mieć wpływ na dystrybucję funduszy europejskich!
Dodano przez: Daniel Sawicki
  Ruszyły konsultacje dotyczące kształtu polityki spójności po 2010 roku  
Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnił zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 2.1, obowiązującą dla naborów rozpoczynających się od dnia 15 stycznia 2018 r.
Działanie 7.2 - Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Koszalinie
Przywrócić wykluczonych na rynek pracy
Dodano przez: Daniel Sawicki
Zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Osobom w bardzo trudnej sytuacji ze względu np. na niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, bezdomność bardzo trudno jest zdobyć niezbędne na rynku pracy kompetencje zawodowe czy doświadczenie. Integracja społeczna i zawodowa jest dla tych osób często jedyną szansą by wrócić, a nierzadko i wkroczyć na rynek pracy.
Działanie 7.2 –Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Szczecinie
Dodano przez: Daniel Sawicki
9 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym (konkurs nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K33/18) dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. ...
Działanie 7.2 - Aktualizacja regulaminu konkursu
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1.