Aktualności

Działanie 7.6 (typ 2) - Aktualizacja Listy sprawdzającej dla Projektodawcy
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6, typ 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowaną Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18.  Pobierz plik   Zaktualizowano punkt 1 Listy - Zgodność z celem szczeg...
Działanie 7.3 - Lista projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18  dla Działania 7.3, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w...
Działanie 6.8 - Informacja po spotkaniu w Koszalinie
Dodano przez: Daniel Sawicki
6 grudnia 2018 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania  6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalnoś...
Działanie 6.8 - Informacja po spotkaniu informacyjnym w Szczecinie
Dodano przez: Alicja Giszczak
W dniu 4 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 6.8 typ 1 (Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgł...
Działanie 6.8  – Aktualizacja Regulaminu konkursu
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Działania 6.8 RPO WZ, udostępnia w dniu dzisiejszym tj. 03.12.2018 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla działania 6.8, wersja 1.1 z dnia 03.12.2018 r.   UWAGA! W Regulaminie konkursu zmianie uległy m.in. zapisy w punktach1.2.1, 2.1.3, 3.2.4, 4.2.1.6, 4.2,4,5.1.2.4, 5.2.5,5.3.1, 5.3.2 oraz 6.3.   Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.   Załączniki do Regulaminu konkursu nie uległy zmianie.    Pobierz plik: Aktualizacja Regulaminu konkursu wersja 1.1 Tabela zmian
Działanie 8.6 - Zbiorcza lista zawartych umów
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: - RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18 stan na dzień 30.11.2018 r. Pobierz plik
Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” (27.11.2018 r.) - zrealizowane
Dodano przez: Kamil Paćkowski
27 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się ostatnie w tym roku szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Dzałanie 7.1 (typ 2) - Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje cząstkową listę projektów pozakonkursowych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach Działania 7.1. Pobierz plik
Działanie 8.1  - Aktualizacja Regulaminu konkursu
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 w wersji 1.2 z dnia 27.11.2018 r. W Regulaminie nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli. Pobierz plik: Aktualizacja regulaminu konkursu Załączniki Tabela zmian
83. POLSKO-NIEMIECKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW pn. Rozwój kompetencji międzykulturowych  w transgranicznym środowisku
Dodano przez: Alicja Giszczak

22 listopada 2018 r., na terenie Netto Arena Szczecin zorganizowane zostało 83. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców.  Tegoroczne forum było miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów związanych z praktycznym wykorzystaniem kompetencji międzykulturowych w środowisku transgranicznym.