Aktualności

„Zacumuj z Europejskim Funduszem Społecznym”
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Codziennie, czasami nawet nieświadomie, korzystamy z różnych usług finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu ułatwianie życia mieszkańców Polski i całej Europy. Jako rodzic zastanawiasz się, kto zajmie się dzieckiem, kiedy jesteś w pracy. Szukając miejsca dla dziecka w przedszkolu lub żłobku, dowiadujesz się, że z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie,  bo właśnie powstał żłobek lub przedszkole, które został...
Stwórzmy razem europejską bazę Przedsiębiorstw Społecznych
Dodano przez: Alicja Giszczak
Co to jest ESEM?   ESEM (European Social Enterprise Monitor), czyli Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych to internetowe badanie panelowe, gromadzące dane w celu porównania Przedsiębiorstw Społecznych i społecznych Start-Upów w Europie i krajach z nią sąsiadujących. Sposobem na zdobycie tych danych jest dostępna od 2020 roku ankieta online, której wyniki można śledzić w tzw. pulpitach wizualizacyjnych online, raporcie europejskim i raportach krajowych.   ...
Kolejne dwa punkty Regionalnych Centrów Kryzysowych otwarte
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W Drawsku Pomorskim i w Myśliborzu oficjalnie swoją działalność rozpoczęły kolejne punkty Regionalnych Centrów Kryzysowych (RCK), gdzie po pomoc mogą się zgłosić wszyscy ci którzy znaleźli się w kryzysie psychicznym lub w trudnej sytuacji życiowej. 6 punktów, 33 miesiące, 2000 wspartych osób 33 miesięczny projekt "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM WZ wspólnie z powiatami kołobrzeskim, świdwińskim,...
Działanie 7.6 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.   W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze bę...
Działanie 7.6 (typ 1) - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie...
Działanie 6.8 (rehabilitacja po udarach) - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K70/21, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.
Działanie 7.6 (K72) - Zakończenie naboru wniosków
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K72/21, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 20 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 32 938 923,72 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 4.11.2021 r. do 26.11.2021 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 1.12.2021 r.
Działanie 7.6 (K71) - Zakończenie naboru wniosków
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 22 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 27 764 797,30 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 4.11.2021 r. do 26.11.2021 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 1.12.2021 r.
Działanie 6.8- Informacja o liczbie złożonych wniosków
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K70/21, opublikowane zostały 4 wnioski, o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 5.480.091,55 PLN.