Aktualności

Działanie 7.2 - Lista projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 dla Działania 7.2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.02.0...
Działanie 8.1 - Informacja po spotkaniu w Szczecinie
Dodano przez: Alicja Giszczak
16 października 2019 r., w sali Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym (konkurs nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19) dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  
Szczecin  - Zapraszamy na ostatnie szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie z zakresu przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014.  
Działanie 7.1- Aktualizacja Listy sprawdzającej dla projektodawcy
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowaną Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19. Zaktualizowano opis punktu 6 Listy - Zgodność wsparcia, podpunkt 3.
Drogie Panie! Badajmy się!
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Nowotwór piersi. Dotyczy coraz większej ilości kobiet. Im wcześniej wykryty, tym bardziej wyleczalny. Teoretycznie każda z nas o tym wie. Niestety nie każda daje sobie szansę na równą z nim walkę. Tymczasem posiadamy skuteczny oręż – profilaktykę.  Celem unijnego projektu Moja Mammografia – Moje Życie realizowanego przez Geneva Trust Sp. z.o.o. jest sprawić, aby była ona dostępna w najdalszych zakątkach naszego Wojew...
Przypominamy o spotkaniu informacyjnym
Dodano przez: Alicja Giszczak
16 października 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00,w sali Centrum Informacji i PlanowaniaKariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 18 października 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,  
Działanie 8.6 - Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 02.10.2019 r., dotyczącą wyrażenia zgody na zwiększenie alokacji przeznaczonej na konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 dla Działania 8.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osó...
Fabryka Kompetencji Kluczowych
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 1 października 2019 roku w Koszalinie Prezydent Miasta Koszalina oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 5 428 791,72, przy ogólnej wartości projektu wynoszącej 6 031 990,80. Celem projektu jest współpraca samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru...
Targi Ekonomii Społecznej w Kołobrzegu
Dodano przez: Alicja Giszczak
Działanie 8.1- Zaproszenie na spotkania informacyjne
Dodano przez: Alicja Giszczak
16 października 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00,w sali Centrum Informacji i PlanowaniaKariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 18 października 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej RPO WZ 2014-2020.