Aktualności

Działanie 7.2 - Zaproszenie na spotkania informacyjne
Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 04 czerwca 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 06 czerwca 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,  
Działanie 7.2 - Nabór wniosków w trybie konkursowym
Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 23 maja 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.   Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/.   Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.
Działanie 7.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Alicja Giszczak
W związku z zakończeniem procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 z dnia 16.10.2018 r. Aktualizacja po procedurze odwoławczej. Pobierz...
Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” zrealizowane
Dodano przez: Alicja Giszczak
20 maja 2019 r.w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się w tym roku szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. ...
XVIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”
Dodano przez: Kamil Paćkowski
19 maja br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w XVIII Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, które odbyło się na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Wydarzenie to zgromadziło wiele osób chcących poznać działalność szczecińskich instytucji i organizacji pozarządowych.
Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” zrealizowane
Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 17 maja 2019 r. w sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014”.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Koszalin – Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014” w ramach RPO WZ 2014-2020 – zrealizowane
Dodano przez: Alicja Giszczak
Dnia 16czerwca 2019 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie odbyło się szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014”. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Edukować, informować i … wcześnie wykrywać!
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W trakcie urlopu większość z nas zapomina o pracy i o czekających na nas obowiązkach. Większość z nas na urlop wybiera letnie miesiące, gdzie korzystając z wolnych chwil zażywamy kąpieli i to nie tylko tych morskich.  Słońce sprawia, że beztrosko podchodzimy do życia i nie zważamy na niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe. Nie tylko w Polsce, ale i na...
Działanie 6.5 - Lista nr 3 projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie  głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, publikuje cząstkową listę nr 3 projektów...
Działanie 8.6 – Udostępnienie listy sprawdzającej
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19. Pobierz plik