Aktualności

Działanie 6.5 - Zaproszenie na spotkania informacyjne
Działanie 7.6 (typ 2) - Nabór wniosków w trybie konkursowym
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 16 października 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.   Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.  
Działanie 6.6 - Lista projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K37/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.6. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej oraz dokonał zwiększenia alokacji, w związku z powyższym wszystkie projekty ocenione pozytywnie w ramach I fazy otrzymały dofinansowanie.  
Zapraszamy na webinarium „ZASADA KONKURENCYJNOŚCI – JAK PRAWIDŁOWO WYŁONIĆ WYKONAWCĘ”
Działanie 8.3 - Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2018 r. dotyczącą wyrażenia zgody na zwiększenie alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Pobierz plik  
Działanie 7.1 - Ponowne wezwanie w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 5 października 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ponownie wezwał OPS i PCPR z woj. zachodniopomorskiego do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, typ 2. Nabór trwał będzie od dnia 15.10.2018 r....
Działanie 7.3 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 dla Działania 7.3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Pobierz plik
Konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018” - nominowani
Działanie 6.5 - Nabór wniosków w trybie konkursowym
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5. Numer naboru: RPZP.06.05.00-IP.02-32-K40/18
Uwaga - 09.10.2018 r. - Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie będzie nieczynne
Dodano przez: Daniel Sawicki
Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 9 października 2018 r., Biuro Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczecinie będzie nieczynne. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biuro Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego w Koszalinie pod nr tel. (94) 344 50 25/26.