Aktualności

Zmiana “Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż dnia 11 kwietnia br. weszły w życie zmienione Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Fundusze na start firmy!
Dodano przez: Daniel Sawicki
Masz pomysł na własny biznes, ale nie wiesz, z jakich możliwości możesz skorzystać? Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy pożyczkę na otwarcie firmy możesz otrzymać z różnych źródeł i w różnej wysokości. Specjalnie dla Was, ludzi przedsiębiorczych, którzy chcą wziąć los w swoje ręce i pracować „na swoim” stworzyliśmy krótki poradnik...
Działanie 8.6 - aktualizacja Regulaminu konkursu  nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18 w wersji 1.2...
Rekrutacja zakończona - szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach RPO WZ 2014-2020 (Koszalin)
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 10 maja 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Rekrutacja zakończona - szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach RPO WZ 2014-2020 (Szczecin)
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 11 maja 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Targi Pracy Infoludek.pl
Dodano przez: Daniel Sawicki
12 kwietnia w hali Netto Arana w Szczecinie po raz pierwszy odbyły się Targi Pracy Infoludek.pl.
XVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS STOLARSKI
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 9 kwietnia br. na terenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie odbył się XVIII Międzynarodowy Konkurs Stolarski.
Targi Edukacyjne Edu Day 2018 Szczecin
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 11 kwietnia br. w hali Zespołu szkól nr 3 w Szczecinie odbyły się targi edukacyjne Edu Day. Jest to cykliczna impreza, odbywająca się od 2015 roku, do tej pory w czterech miastach Pomorza: Koszalin, Stargard, Słupsk, Szczecinek. W tym roku na mapie wydarzenia pojawił się również Szczecin.
VIII Targi Pracy w Wałczu
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 6 kwietnia 2018 roku w Wałczu odbyły się VIII Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, w partnerstwie z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Wałczu, Siecią Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i  Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z życia" w Wałczu.   W VIII edycji  Targów Pracy udział...
Działanie 8.6 – Udostępnienie listy sprawdzającej
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18. Pobierz plik