Unijne wsparcie dla szpitali

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Zakup sprzętu medycznego, niezbędnego wyposażenia, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji i innych materiałów związanych z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 kolejny raz zostanie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Długa walka z pandemią i jej skutkami pociąga za sobą ogromne koszty, często przewyższające możliwości szpitali. Dlatego priorytetem, w tak trudnym czasie, stało się wsparcie tych którzy znajdują się na pierwszej linii frontu i pomagają innym.

Kolejny raz, tym razem 17,5 mln unijnego dofinansowania na zakup lub refundację zakupu najpotrzebniejszego sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej, przekazujemy trzem szpitalom – w Szczecinie, Koszalinie i Wałczu –– mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podczas oficjalnego podpisania umów – Jest to niezbędne wsparcie, które pozwoli tym jednostkom na dalszą bezpieczną pracę.

W naborze nadzwyczajnym ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do dofinansowania wybrano trzy projekty. Kwotą ponad 8,4 mln złotych wsparty zostanie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie otrzyma ponad 6,4 złotych, zaś około 2,7 mln złotych unijnego finansowania zostaje do dyspozycji SP ZOZ 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu.

W ramach trzech projektów zakupiono lub zostanie zakupiony sprzęt medyczny m.in. aparaty do EKG, do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, kardiomonitory czy zestawy do drenażu klatki piersiowej, specjalistyczne materace, łózka, w tym OIOM, pompy infuzyjne, a ponadto defibrylatory, pulsoksymetry, respiratory, lampy bakteriobójcze, myjki, sprzęt do dezynfekcji i dekontaminacji, sprzęt laboratoryjny czy inne wyroby medyczne jednorazowego użytku. W północno-wschodniej części województwa byliśmy jedynym szpitalem, który posiadał sprawną instalację tlenową w ten sposób zabezpieczając interesy pacjentów zarówno covidowych i niecovidowych. Wsparcie w postaci środków unijnych jest nieocenione, a zakupiony sprzęt będzie służył wszystkim – mówił Andrzej Kondaszewski Dyrektor Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Od początku wybuchu pandemii, w latach 2020-2021, Zarząd Województwa przeznaczył blisko 94 mln złotych, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID – 19. Środki otrzymały nie tylko szpitale, które prowadziły bezpośrednią walkę o życie i zdrowie pacjentów, ale także m.in. jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Ochotnicza Straż Pożarna czy Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.