Radosne Przedszkole w Bobrowicach – jak Gmina Sławno inwestuje w najmłodszych

Dodano przez: Kamil Paćkowski

W piątek 16 czerwca 2023 roku, miało miejsce oficjalne otwarcie Przedszkola Gminnego w Bobrowicach. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wicemarszałek Tomasz Sobieraj reprezentujący władze samorządu województwa, wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.


Na przybyłych gości czekała niespodzianka w postaci części artystycznej przygotowanej przez wychowanków placówki oraz słodki poczęstunek, o który zadbali rodzice. W dalszej części uroczystości była możliwość zwiedzenia wnętrza nowoczesnego budynku, który w zamyśle architekta nawiązuje do typowej wiejskiej zabudowy charakterystycznej dla Bobrowic. Oprócz budynku powstał także taras i ogród sensoryczny oraz plac zabaw dla maluchów. Zagospodarowany został również teren wokół przedszkola.

Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki pozyskaniu przez Gminę Sławno dotacji ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Radosne przedszkole w Bobrowicach” w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego zapewniono finansowanie dla funkcjonowania 50 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat przez okres 12 miesięcy.

W ramach działań projektowych dofinansowano: realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, terapię logopedyczną, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, zajęcia sportowe, konsultacje z logopedą/ pedagogiem specjalnym, konsultacje z wychowawcami grup przedszkolnych. Ponadto podczas pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewnione wyżywienie oraz transport.

Projekt o wartości ponad 1 mln zł, stanowi uzupełnienie projektu infrastrukturalnego w ramach Działanie 9.3 RPO WZ 2014-2020 „Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice” opiewającego na kwotę blisko 3 mln zł.