Działanie 7.7 (N08) - Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N08/23 - stan na dzień 31.05.2023 r. Pobierz plik